Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez

Centrum Psychologii i Coachingu Relacji
Aleksandra Sobczyk,
42-606 Tarnowskie Góry, 
ul. Kolorowa 20/5.

Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych. 
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r., cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722
0

COP

W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19 szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną  #dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku można uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji.

W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie w Żorach w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1.

Nowe przepisy ułatwiają uzyskanie wsparcia przez osoby, które w czasie pandemii COVID-19 potrzebują pomocy prawnej. Uzyskanie pomocy zostało w istotny sposób odformalizowane i nie wymaga już wizyty w punkcie świadczenia pomocy – może odbyć się zdalnie, przez telefon, komunikatory internetowe czy e-mail.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej oraz mediacji należy wcześniej zapisać się telefonicznie na poradę pod nr tel. 32 434 83 02.

0