Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez

Centrum Psychologii i Coachingu Relacji
Aleksandra Sobczyk,
42-606 Tarnowskie Góry, 
ul. Kolorowa 20/5.

Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych. 
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r., cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722
0

CIS, COP

Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu

Termin składania ofert: do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia: 1250722

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 30.06.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 4. Nie otwierać przed terminem 30.06.2020 r., godz. 10:00.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michalina Silka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 533 110 921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.

Szczegółowy zakres zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722 

0

CIS, COP
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr Nr  PSIIIa.862.2.14.2020 z dnia 8 maja 2020 r. r. Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 11.05.2020 do dnia 24.05.2020
0

CIS, COP, Kolej na zmianę!

Jedyny taki poniedziałek w roku, kiedy magia jest na wyciągnięcie ręki…

Magiczny Poniedziałek to spotkanie dla Pań, które przebyły leczenie onkologiczne. Kobiety zmagające się z chorobą mogły przez jeden dzień poczuć się jak w bajce – wyjątkowe, zadbane i piękne. Tegoroczna edycja odbyła się 24 lutego w Atelier Fryzjerskim K&D.

Spotkanie to ma bardzo intymny charakter. To bardzo trudne dla Pań, aby zaakceptować zmiany, jakie podczas choroby zachodzą w ich ciele. Włosy się przerzedzają, atrakcyjność i fizyczność schodzą na dalszy plan. Magiczny Poniedziałek ma pomóc im odzyskać piękno zewnętrzne, dzięki czemu odzyskują wiarę w siebie i w realną możliwość odzyskania pełni sił witalnych. Inicjatorką tego wydarzenia jest pani Patrycja Opolka. Młoda, energiczna dziewczyna, która sama wygrała walkę z rakiem.

Na co dzień nie myśli się o tym, że choroba, oprócz oczywistych zniszczeń jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie ma również realny wpływ na wykluczenie społeczne. Spotykając kogoś leczącego się onkologicznie nie potrafimy się zachować, peszymy się, a w końcu zaczynamy unikać chorych. W ten sposób pacjenci są stygmatyzowani społecznie. Leczenie jest bardzo drogie, więc powoduje duże straty finansowe oraz długotrwałe, często wiąrze się również z utratą pracy.

Dzięki uprzejmości Atelier Fryzjerskiego K&D oraz zaangażowaniu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych udało się zrealizować kolejną edycję Magicznego Poniedziałku na naprawdę wysokim poziomie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, które będą miały szansę uzyskać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

Na potrzeby organizacji wydarzenia zakupiono materiały marketingowe niezbędne do promocji, dekoracje, kwiaty oraz drobne upominki dla uczestniczek spotkania.

Spotkanie było współfinansowane w ramach projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

0