Kolej na zmianę! 
Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miejskiej Żory. Projekt oraz jego usługi skierowane są do mieszkańców dzielnic rewitalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. 
  • Text Hover
COP

Kuźnia Talentów / Кузня талантів

30 października 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie Kuźnia Talentów! To kolejny projekt społeczny, który zrealizujemy w ramach projektu Kolej na zmianę! Kompleksowe dzi...

COP

Aż 10 Pań ukończyło bezpłatny kurs kroju i szycia w ramach projektu Kolej na zmianę!

30 października 2020

W ramach realizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn. „Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców tere...

COP

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób długotrwale bezrobotnych

29 października 2020

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi rekrutację do projektu „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewita...

COP

Zmieniamy nasze miasto! | Konkurs na projekt społeczny

21 października 2020

Zapraszamy grupy nieformalne oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie Zmieniamy nasze miasto! W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty,...

COP

Żywa Biblioteka Żory – sprawozdanie

13 października 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWYŻywa Biblioteka ŻoryStowarzyszenie Na Marginesie pomimo przeciwności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania...

Ogród społeczny

W ramach projektu powstaje Ogród Społeczny w Parku Piaskownia.

Projekt Kolej na zmianę obejmuje wsparciem z zakresu doradztwa oraz wsparcia prawnego i psychologicznego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęte są osoby niepełnosprawne oraz zależne, a także osoby z utrudnionym wejściem na rynek pracy (bez wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego), zamieszkujące tereny zagrożone wykluczeniem lub z niewystarczającymi kwalifikacjami. 

Doradca zawodowy

Usługi doradztwa zawodowego prowadzone przez specjalistę. Potrzebujesz wsparcia na rynku pracy? Doradca pomoże Ci podjąć kolejne kroki w poszukiwaniu lub zmianie pracy zawodowej.


UMÓW WIZYTĘ

Psycholog

Wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem oraz w trudnej sytuacji życiowej.


UMÓW WIZYTĘ

Pomoc Prawna

Punkt konsultacji prawnych. Pomoc w prowadzeniu spraw komorniczych, alimentacyjnych oraz sprawach mających skomplikowany status prawny.


Umów wizytę
  • Text Hover
Font Resize
Kontrast