COP, Recykling Pod Lupą, Stowarzyszenia

Czy Żory mogą być bardziej zielone? Kawiarenka obywatelska

W piątek 5 czerwca w Parku Ekologicznym „Piaskownia”, administrowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, odbyła się kawiarenka obywatelska z udziałem inż. Michaela Liguza – ogrodnika miejskiego z Wałbrzycha. Była to już trzecia kawiarenka zorganizowana w ramach projektu „Recykling pod lupą”, który dzięki grantowi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzi Fundacja Eko „Folwark pod lipami” oraz Stowarzyszenie Międzykulturowe „Maloka”.

Podczas spotkania debatowaliśmy na temat tego czy Żory mogą być bardziej zielone. Pan Michael Liguz podzielił się z żorzanami rozwiązaniami z Wałbrzycha, które z powodzeniem wdraża. Dyskusja była bardzo merytoryczna. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy odnośnie nasadzeń w przestrzeniach miejskich, tworzenia parków kieszonkowych, a także starania się z inicjatywy mieszkańców o status zabytku przyrody dla poszczególnych okazów drzew i zbiorowisk.


fot. Zielone Szkiełko 

Pomimo deszczowej pogody frekwencja dopisała. Gośćmi kawiarenki byli m.in. Anna Ujma – pełnomocnik prezydenta ds. promocji, kultury i sportu, Bronisław Jacek Pruchnicki – pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury, Anita Materzok – naczelniczka Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, przedstawiciele Rady Miasta Żory: radni Krzysztof Mentlik, Dawid Świerczek, Michał Miłek. Partnerem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, którą reprezentował Prezes Zbigniew Matyjas. Licznie pojawili się przedstawiciele trzeciego sektora i wolontariusze, którzy aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska na terenie miasta Żory.


fot. Zielone Szkiełko 

Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że temat ekologii oraz zazieleniania przestrzeni miejskiej jest istotny dla mieszkańców naszego miasta. Stowarzyszenia, rady dzielnic oraz lokalni liderzy realizują coraz więcej działań ekologicznych. Miejsca rekreacyjne pozostające w bliskim kontakcie z naturą powstają również w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest złożenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w celu powołania w Żorach funkcji przyrodnika miejskiego.

Kawiarenka jest częścią większego projektu edukacji ekologicznej „Recykling pod lupą”, który jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności z programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Żorskie organizacje pozyskały na ten cel z Narodowego Instytutu Wolności kwotę 144 tysięcy złotych. W projekcie przez 1,5 roku łącznie odbędzie się 10 szkoleń ekoliderów, 10 warsztatów ekologicznych dla rodzin, 5 kawiarenek obywatelskich, a także szkolenia wewnętrzne. Ekodziałaczy wspiera merytorycznie Fundacja Zielone Szkiełko.fot. Marcin Słodczyk

Author


Avatar