COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego – szukamy delegatów

Przed nami wybory do III kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do 10 listopada organizacje mogą zgłaszać rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.

20 listopada odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 10 listopada.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”

Author


Avatar