Your address will show here +12 34 56 78
COP, Wolontariat

Webinarium dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem „ABC wolontariatu”

Jak zostać wolontariuszem?
Gdzie zacząć swoją wolontariacką przygodę?
Co powinien wiedzieć wolontariusz?
Komu i w jaki sposób można pomagać?
 
Na każde z tych pytań odpowiemy podczas szkolenia online, które już 24 listopada poprowadzą Anna Bulenda i Dorota Honisz z CRIS. Zaczynamy o 17:00. Wszyscy uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu online.
 
 
 

Program szkolenia online:
 1. Wolontariat – czym jest i jaki jest?
 2. Podstawy prawne wolontariatu – porozumienie, ubezpieczenie, prawa i obowiązki wolontariusza.
 3. Rodzaje wolontariatu.
 4. Gdzie mogę być wolontariuszem?
 5. Program Korpus Solidarności – czym jest i jak dołączyć?
 6. Podsumowanie, pytania.
Adresaci szkolenia:
wolontariusze, ale także osoby, które planują dopiero podjęcie działań wolontarystycznych.
 
Forma szkolenia:
Na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie wysłany mailowo na adresy podane przy rejestracji na Evenea.
 
BIO prowadzących szkolenie
Anna Bulenda
 – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2007 r. – najpierw jako wolontariuszka, później pracownik i członkini stowarzyszenia; założycielka i koordynatorka lokalnego centrum wolontariatu działającego przy CRIS; od lat prowadzi szkolenia z zakresu wolontariatu dla organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz wolontariuszy; trenerka programu Korpus Solidarności.
 
Dorota Honisz – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2009 roku – pracownik i członkini stowarzyszenia; współpracuje z organizacjami, społecznościami i liderami społecznymi. Od zawsze animatorka społeczności lokalnych od czasu do czasu trenerka, aktualnie programu Korpus Solidarności.
 
***
Webinar dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem „ABC wolontariatu”
data:
 24 listopada 2020 r. | godz.: 17:00-20:00
prowadzenie: Anna Bulenda, Dorota Honisz
 
Zapisz się:  Zapisz się na szkolenie
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

9 listopada 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Rada zaopiniowała Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz dokonała podsumowania swojej pracy.

W latach 2017-2020 w skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 11 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory. Przewodniczącym Rady został pan Jacek Arasim, którego w trakcie kadencji zastąpił pan Adam Grześkiewicz. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Leszek Hoderny. W skład Rady weszli: Barbara Chudek, Beata Gojny, Jolant Hrycak, Piotr Huzarewicz, Ewa Kałus, Jolanta Osubniak, Mirosław Orłowski oraz Anna Ujma.

Rada działalności pożytku publicznego jest organem doradczym, którego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Żory. Zakres działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zdecydowanie wykracza poza samo opiniowanie dokumentów. W czasie kadencji członkowie Rady odbywali wizyty studyjne, brali udział w kapitule konkursu „Wolontariusz Roku” oraz wnioskowali o wiele zmian, dzięki którym udało się usprawnić funkcjonowanie trzeciego sektora w Żorach. Główną korzyścią dla całej społeczności NGO w Żorach jest wprowadzenie generatora wniosków Witkac, dzięki któremu wnioskowanie o dotacje stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Rada współpracuje również ze Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Żory, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Do zadań Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy także:

 • opiniowanie projektów strategii miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Już pod koniec listopada poznamy nowy skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

0

Skip to content