COP, ŻRDPP

Posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zawiadamiam, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory I Posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbędzie się 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego 52 w sali nr 103.

Proponowany porządek obrad – Porządek obrad Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Author


Avatar