COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego -wybory

Przed nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji .


 Do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 organizacje mogą zgłaszać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.
Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.


  26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dopuszcza się przeprowadzenie ww. zebrania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w Budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.


  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów z powodów porządkowych aby usprawnić weryfikację osób biorących udział w zebraniu delegatów.


Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów do ŻRDPP
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-Prezydenta-w-sprawie-wyborów-Żorskiej-Rady-Działalności-Pożytku-Publicznego.pdf
 Karta zgłoszeniowa:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-2-do-wyborów-ŻRDPP-Karta-Zgłoszeniowa.pdf
 Upoważnienie:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-1-do-wyborów-ŻRDPP-Upoważnienie-1.pdf
 Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 przy czym o zachowaniu terminu decyduje wpłynięcie karty zgłoszenia kandydata w tym terminie do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os.Sikorskiego 52
Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”