COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji – Zgłoszono kandydatów


Dnia 15 Lutego 2021 roku o godzinie 15:30 minął termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, rekomendacji kandydatów chcących uzupełnić skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Zgłoszonych zostało 7 kandydatów, spośród których dnia 26 Lutego 2021 roku, podczas zebrania delegatów zostanie wybrana reprezentacja organizacji pozarządowych w Żorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Informujemy iż lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych