Your address will show here +12 34 56 78
COP, OWES

„MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”  z szansą na otrzymanie dotacji!

 

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

 

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

 

Komisja obradowała w składzie:

 

  • Justyna Buchalik – przewodniczący

  • Izabela Hetmańska-Rudzka – członek Komisji (ocena formalna)

  • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)

  • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 13.12.2021 r. , następnie w dniu 16.12.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielem grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/12/2021/ MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA / Ocena pozytywna: 214 punktów

DOKUMENT

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl

0

Skip to content