Your address will show here +12 34 56 78
Bez kategorii
W najbliższą środę, 1 czerwca rozpocznie się walka o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce. W tegorocznej edycji Rowerowej Stolicy Polski udział zapowiedziało aż 56 miast. Na najlepszych uczestników czekają nagrody rzeczowe!Przez 30 czerwcowych dni mieszkańcy 56 miast będą walczyć o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce. Aby wziąć udział w zabawie wystarczą rower i smartfon. W tym drugim instalujemy darmową aplikację pn. „Aktywne Miasta”, w której dołączamy do rywalizacji „Rowerowa Stolica Polski – czerwiec 2022”. Następnie wybieramy Żory jako miasto, dla którego będziemy zbierać przejechane kilometry. Pamiętajmy o uruchomieniu aplikacji przed rozpoczęciem jazdy!

Wszystkie miasta mają równe szanse – niezależnie od wielkości i liczby mieszkańców – ponieważ łączna liczba przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców. Jeżeli chcemy dodatkowo rywalizować w mniejszych grupach, wystarczy wyszukać te istniejące i się do nich zapisać lub zaproponować własną. Osoby, które brały udział w oficjalnym treningu, nie muszą ponownie zapisywać się do rywalizacji. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest umożliwienie jej działania w tle oraz wyłączenia trybu oszczędzania baterii w telefonie.

W trakcie tegorocznego treningu, który trwał od 21 kwietnia do 21 maja, rowerzyści z całej Polski wykręcili rekordowe 3,2 mln kilometrów! Ale prawdziwa rywalizacja dopiero się zacznie! Zagrzewać Was do walki o nagrody będzie ambasador tegorocznej edycji RSP polski kolarz szosowy Marek Leśniewski – olimpijczyk, multimedalista i propagator aktywnego trybu życia.

Uczestnicy, którzy wykręcą dla Żor najwięcej kilometrów otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe! Upominki od Miasta Żory trafią do trzech najlepszych rowerzystów i rowerzystek.

Organizator akcji – miasto Bydgoszcz – poza Pucharem dla zwycięskiego miasta i stacjami naprawy rowerów dla najlepszych trzech miast, przygotował również wyróżnienia indywidualne: vouchery w wysokości 1 tys., 1,5 tys. i  2 tys. zł do centrumrowerowe.pl oraz zestawy kosmetyków od Fale Loki Koki.

Zachęcamy również wszystkich uczniów z Żor do walki o tytuł „Najbardziej Rowerowej Szkoły w Żorach”. Szkoła, która po zakończonej akcji na swoim koncie będzie miała największą ilość przejechanych kilometrów, otrzyma pamiątkową statuetkę. Aby przyłączyć się do rywalizacji szkół należy w aplikacji Aktywne Miasta, wybrać miasto: ŻORY, rodzaj grupy: SZKOŁY, a następnie z listy wybrać nazwę swojej szkoły i kliknąć DOŁĄCZ.

Przypominamy, że na grupie na Facebooku pn. „Rowerowe Żory” możecie się pochwalić przejechanymi kilometrami oraz fotografiami z miejsc odwiedzanych podczas rowerowych przejażdżek: https://www.facebook.com/groups/322751615735367/.

Zapraszamy do polubienia oficjalnych profili rywalizacji w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/aktywnemiastapl

https://www.instagram.com/aktywnemiasta.pl/

0

FUNDACJA NOWA NADZIEJA 

os. Sikorskiego 9J/D, 44-240 Żory

KRS: 0000551575

NIP: 6511718227

REGON: 361369984

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/12/2021 Zarządu Fundacji Nowa Nadzieja o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora z dnia 14.12.2021 r. zostało otwarte postępowanie likwidacyjne FUNDACJI NOWA NADZIEJA siedzibą w Żorach.

Likwidatorem Fundacji została ustanowiona Lucyna Szewczyk (tel. kontaktowy: 724 733 449). Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych. 

Zgodnie z postanowieniem z dnia 26.04.2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS informacje o otwarciu likwidacji Fundacji.

Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Fundacji proszę składać na podany wyżej adres Fundacji, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 09.06.2022 r.

0

COP
W dniu 19 kwietnia Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Biurem Rady Miasta i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku zorganizowało drugą część spotkania na temat wolontariatu dla członków Młodzieżowej Rady Miasta.

Tym razem młodzi radni mogli zapoznać się z zasadami działania Szkolnych Klubów Wolontariatu, rolą organizatora i koordynatora szkolnego wolontariatu, czym jest logika projektowa oraz czym różni się wolontariat w szkole od tego poza szkołą.

Szkolenie odbyło się w sali sesyjnej Rady Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9, a poprowadziła je Pani Kamila Porwoł – trenerka Korpusu Solidarności reprezentująca Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
0

COP

MapujPomoc.pl to portal, który przyspiesza niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz ułatwia wzajemną komunikację pomiędzy potrzebującymi, a pomagającymi w całej Polsce. Zarówno osoby potrzebujące, jak i oferujące pomoc będą mogły wzajemnie się odnaleźć.


MapujPomoc.pl to strona, która wyświetla wyłącznie ogłoszenia organizacji, instytucji i firm, a nie osób prywatnych, które szukają lub oferują pomoc uchodźcom.

To takie proste – zarejestruj się i dodaj ogłoszenie na mapie!

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://mapujpomoc.pl/o-wyszukiwarce/

0

COP
W ramach Programu Europejski Korpus Solidarności młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. Solidarity Projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania projektów, które nakierowane będą na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży lub angażujące uchodźców. Najbliższy termin składania wniosków 4 maja, do godz. 12.00.

Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu Solidarności.otwiera się w nowej karcie Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości.

W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych społecznościach obecni będą uchodźcy. Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w terminie do 4 maja, do g. 12.00, które będą nakierowane na następujące tematy:

Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży.
Projektu, które angażują uchodźców.
Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich.
Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.
Projekty dotyczące solidarności i jedności.

PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTÓW SOLIDARNOŚCI

nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych, Aby realizować Projekt SolidarnoścI.
Projekty mają charakter lokalny.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarnościotwiera się w nowej karcie.
Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama.
Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji wspierającej, organizacja ta pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku gdy projekt dotyczy wyzwań transgranicznych, działania w ramach projektu mogą być również realizowane w regionach transgranicznych państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z programem i państw trzecich niestowarzyszonych z programem graniczących z krajem zamieszkania wnioskodawcy

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR).
Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami.

Terminy składania wniosków w 2022:

4 maja do godz. 12.00
4 października do godz. 12.00

Przed przystąpieniem do składania wniosku polecamy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności otwiera się w nowej karcie
Publikacja „Solidarność w praktyce” zawierającą przykłady realizowanych Projektów.otwiera się w nowej karcie
Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: Nabór wniosków Projekty Solidarności

Informacje pozyskano ze strony: https://fundusze.ngo.pl/379842-europejski-korpus-solidarnosci-wspiera-lokalne-dzialania-dla-uchodzcow.html


0

Skip to content