Your address will show here +12 34 56 78
Zgodnie z §15 Załącznika nr 1 do Zarządzenia p.o. Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ŻCOP.1200.2.2020 z dnia 09.01.2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami majątku w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, informujemy, że jesteśmy w posiadaniu zbędnego składnika majątku ruchomego, tj. samochodu specjalnego pożarniczego Star 266, wpisanego do ewidencji środków trwałych Żorskiego Centrum pod nr inwentarzowym OSP-011/7-743/2007-1.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Wniosek o przekazanie PDF
Wniosek o przekazanie WORD
0

COP
Informujemy, że dzień 23 grudnia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Referatu ds. Ekonomii Społecznej oraz pracowników Zespołu Kadrowo-Księgowego.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych nr 0120.28.2022 z dnia 06.12.2022 r. dzień 18 grudnia 2022 r. wyznaczony obowiązkowym dniem pracy w zamian za dzień wolny 23 grudnia 2022 r.
W związku z powyższym Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52 w dniu 23.12.2022 r. będzie zamknięte.
0

COP
Jesteś w grupie wiekowej 6-12 lat? Weź udział w konkursie pn.  „MÓJ POMYSŁ NA POMAGANIE INNYM”

Technika: dowolna płaska – praca musi nadawać się do powieszenia oraz oprawienia w antyramę (kredki, mazaki, ołówek, akwarela, wyklejanka, kolaż… itp).
Format: A4 lub A3
Pamiętajcie! Najważniejszy jest POMYSŁ, a nie zdolności plastyczne!

Przekaż gotową pracę do dnia 15.12.2022 r. do godz. 20:00, do siedziby ŻCOP (os. Sikorskiego 52) osobiście lub pocztą.
Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2022, tu na naszej stornie oraz na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/copzory  

Z wykonanych prac zostanie stworzona wystawa, którą zaprezentujemy 18.12.2022 na Dworcu Kolejowym o godz. 16:00 podczas uroczystego Startu Świątecznych Samochodów. Wtedy też zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu!

Nie zapomnijcie podpisać prac na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu do opiekuna).

UWAGA! Czekają super nagrody! Ale o tym już niedługo…

Regulamin Konkursu

Załącznik do Regulaminu
0

COP
Prezydent Miasta Żory ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 r. Mieszkańców Żor chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.
Informacje nt. konsultacji społecznych
Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian – obszar zdegradowany i rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Żory
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
0

Skip to content