Your address will show here +12 34 56 78
COP
W Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w sali Centrum Aktywności Lokalnej na dworcu kolejowym odbywały się ciekawe wydarzenia w czasie ferii zimowych. Jednym z nich były ferie zimowe „Smyki dbają o zdrowe nawyki” zorganizowane przez fundację Pracownia Wolnej Edukacji przy współpracy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach oraz Gminy Miejskiej Żory.
 
Półkolonie odbywały się w dniach od 14 lutego do 19 lutego tego roku i pozwoliły grupie 30 dzieci z miasta spędzić aktywnie zimowe wakacje. Forma została stworzona dla dzieci z Żor w wieku od 6-13 lat, ale najwięcej chętnych zgłosiło się z początkowych klas różnych szkół podstawowych. Informacja o organizowanych półkoloniach została opublikowana w gazecie „Nowiny” o zasięgu regionalnym, na blogu fundacji oraz w portalu internetowym. Dzięki środkom pozyskanym przez fundację z Gminy Miejskiej Żory, można było poszerzyć grupę o kolejnych 15 osób, a także zaoferować ciekawy program profilaktyki zdrowotnej.
 
Program wydarzenia obfitował w szereg atrakcji i ciekawych aktywności, a tematem przewodnim było zdrowe odżywianie i aktywności sportowe. Dzieci wzięły udział w cyklu pięciu warsztatów kulinarnych, gdzie pod okiem instruktorki przygotowywały sobie zdrowe przekąski, napoje, a nawet zdrowe słodycze. Furorę robiła domowa nutella oraz granola, zastępująca popularne i często przesłodzone płatki śniadaniowe. Proste składniki i szybkie wykonanie w domowych warunkach pozwala na urozmaicenie śniadań. Oczywiście wszystko można było ze smakiem zjeść albo zabrać do domu i poczęstować domowników.  Na oczach uczestników powstawały codziennie inne dania: muffinki marchewkowe, deser chia, truskawkowe shejk i zielony „napój mocy” ze szpinakiem. Był dzień na zdrowe kanapki, czy wspomnianą już domową nutellę i granolę. W ostatnim dniu po wycieczce powstała własnej produkcji lemoniada. Udział w tych zajęciach uczył dzieci poznawać nazwy rzadko używanych produktów (np. mleczko kokosowe, daktyle, sezam), pozwolił na ich smakowanie, dotykanie, a także łączenie w umiejętny sposób. Za pomoc dziękujemy Centrum Integracji Społecznej z Żor, które udostępniło miejsce i serce pracowni gastronomiczno-baristycznej. Uczestniczki zajęć CIS dzięki temu również uczyły się poznawać przepisy.
 
Dzieciaki słyną z niespożytej energii. W ramach sześciu modułów „Ruch to zdrowie” fundacja zaprosiła je do zimowych szaleństw na lodowiskach: w Żorach, Pawłowicach i na pszczyńskim rynku. Pozwoliło to wielu dzieciom pierwszy raz stanąć na łyżwach i spróbować swoich sił! Pomocne w tym były pingwinki i foczki, na których można się oprzeć, aby oswoić się ze śliską taflą lodowiska. Również wycieczka na basen dała okazję, aby poszaleć w wodzie, skorzystać z wodnego placu zabaw na pływalni w Pawłowicach czy wykazać się umiejętnością pływania. Wszystko to pod okiem wychowawców grup i ratowników.
 
Atrakcyjne zajęcia sportowe w czasie ferii zorganizował również MOSiR Żory. Podopieczni z półkolonii wzięli udział m.in. w potyczkach sportowych, w dniu eksperymentów lodowych, a także w ciekawym projekcie „Zimowej Akademii Sportu”. Dziewczęta i chłopcy mogli poczuć się jak olimpijczycy i wziąć udział w curlingu, saneczkarstwie, bobsleju, hokeju na lodzie itd. Po udziale w sportowej olimpiadzie zimowej aż cztery osoby z grupy półkolonii stanęły na podium, a byli to Pola, Igor, Paweł i Filip. Za profesjonalną organizację oraz zaproszenie dziękujemy pani Małgosi i Eli z Działu Sportu.
 
W trakcie wypoczynku nie zabrakło zabaw grupowych, integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek poza miasto. Radością dla dzieci były zajęcia, z których dzieci nie chciały wypuścić instruktorki z sali, a mianowicie: „Zdrowe hobby – aktywny wypoczynek z psem”. Poprowadziła je p. Agnieszka Głowacka, kynoedukatorka. Dzieci z ciekawej formie dowiedziały się jakie są atuty spacerów z pieskami, jakie zachowania wspierają pieski podczas aktywności ruchowej. Dzieci mogły też wziąć udział w quizie, a także przywitać się z dwoma czworonogami, które przybyły na zajęcia. Radości i przytulaskom nie było końca!
 
W trakcie zajęć odbywały się prelekcje i pogadanki o zdrowym odżywianiu i o ważności aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Celem rozmów było pokazanie i zachęcenie dzieci do odkrywania hobby, które można realizować na świeżym powietrzu. Wychowawczynie grup i instruktorzy przygotowali quizy, pytania do gry „5 sekund” o zdrowiu i inne przerywniki, aby zwracać uwagę młodych żorzan na to jak ważne jest zdrowe i pożywne śniadanie, wybieranie słodkości opartych o owoce suszone czy zboża, a także ruch na świeżym powietrzu.
 
Nasze ferie zakończyły się nietypowo, bo w sobotę, 19 lutego. Odbyło się wtedy spotkanie podsumowujące nasze tygodniowe aktywności. W Parku „Piaskownia” przygotowane zostało ognisko. Spotkanie miało charakter integracyjny – zaproszono dzieci, rodzeństwo i rodziców. W tym dniu pozwoliliśmy sobie na degustację dania kuchni włoskiej, a mianowicie skosztowaliśmy czym jest pyszne calzone – pieróg podobny do pizzy, ale wypełniony warzywami i mięsem z dodatkiem sosu. Do wyboru była również wegetariańska zupa-krem z pomidorów. Pyszności dostarczyła lokalna pizzeria, która na co dzień kojarzy się z pizzą, a dziś zaskoczyła nas innymi propozycjami.
 
Zajęcia i warsztaty odbywały się w budynkach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego oraz w nowej sali Centrum Aktywności Lokalnej na dworcu kolejowym. Dzieciom towarzyszyła grupa wykwalifikowanej kadry oraz wolontariusze fundacji, którzy dali swój własny czas wolny po to, by półkolonie przebiegły zdrowo i bezpiecznie.
 
Projekt „Smyki dbają o zdrowe nawyki – ferie zimowe w Żorach” został dofinansowany ze środków budżetu Miasta Żory. Miejmy nadzieję, że takie ferie pełne wrażeń i możliwości będą się odbywały w naszym mieście cyklicznie.
 
– Choć organizacja opieki i zapewnienie programu wymaga dużej ilości rąk do pracy oraz sporego zaangażowania wolontariuszy i pracowników stałych, nasza fundacja „Pracownia Wolnej Edukacji” już po raz trzeci zorganizowała tego typu formę wypoczynku. Na lato również planujemy ciekawe zajęcia terenowe – mówi Manuela Prekiel, wiceprezeska zarządu.
 
– Już dziś zapraszamy na pierwszą połowę lipca. Chcemy pobawić się z dziećmi w konwencji dzikiego i swobodnego bycia razem, w bardziej swobodnej formule. Tłem do działań fundacji latem będzie las i jego zakamarki. Jeszcze nie zdradzamy wszystkich szczegółów, ale cieszymy się, że działanie fundacji może być adresowane szerzej, do dzieci z całych Żor, a rodzicom dać możliwość pracy w czasie, gdy dzieci odpoczywają i się bawią w grupie rówieśników.


0


Deklaracja dostępności cyfrowej

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.cop.zory.pl


Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

· część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Grześkiewicz, email biuro@cop.zory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 694 491924.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynki Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych położenia osiedlu Sikorskiego 52, w których mieszczą się referaty Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych posiadają bariery architektoniczne.
  2. Przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier poziomych i pionowych.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne oraz punkt obsługi klienta).
  4. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacji i portierzy),
  5. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych,

Dostępność informacyjno –komunikacyjna

  1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
  2. Zapewnienie komunikacji z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku -pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w przy wejściu do budynku.
0

Skip to content