Informacje dla osób ubiegających się o członkostwo 
w Centrum Integracji Społecznej w Żorach
Jak zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Żorach?
Od dnia 1 września 2019 można wypełniać formularze zgłoszeniowe do projektu. Formularze można dostarczać osobiście lub pocztą do biura Centrum Integracji Społecznej w Żorach, na osiedlu Sikorskiego 52.

 
KROK PIERWSZY – Czy mogę zostać Uczestnikiem Programu Centrum?
Uczestnikiem Programu Centrum MOŻE zostać osoba bezrobotna zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Żory. 

Uczestnikiem Programu Centrum NIE MOŻE zostać osoba, która posiada prawo do:
 1. zasiłku dla bezrobotnych;
 2. zasiłku przedemerytalnego;
 3. świadczenia przedemerytalnego;
 4. renty strukturalnej;
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy;
 6. emerytury;
 7. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.


KROK DRUGI – Czy uczestnictwo w Programie CIS jest tym, czego szukam?
Zapoznaj się z naszą ofertą, ale również z naszymi oczekiwaniami:
Centrum Integracji Społecznej oferuje Ci między innymi:
 • pracę w formie zatrudnienia socjalnego na czas określony  (minimum 6 miesięcy maksimum 18 miesięcy zatrudnienia, które wlicza się w Twoje lata pracy) 
 • świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (+ premia motywacyjna);
 • możliwość ukończenia kursów i szkoleń – zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • zajęcia warsztatowe, treningi oraz konsultacje indywidualne z psychologiem;
 • zajęcia reintegracji zawodowej z instruktorami zawodu;
 • zajęcia reintegracji społecznej z pracownikiem socjalnym oraz pomoc socjalną;
 • zajęcia z doradcą zawodowym – pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia;
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem programu;
 • odzież roboczą
 • jeden ciepły posiłek dziennie;
Centrum Integracji Społecznej oczekuje od Ciebie: 
 • dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • chęci i motywacji do zmiany Twojej sytuacji życiowej;
 • chęci i motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • zaangażowania w różne formy aktywności
 • codziennej, minimum pięciogodzinnej pracy fizycznej
 • uczestnictwa w zajęciach grupowych
 • współpracy z instruktorami zawodu, psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym;
 • koleżeńskiej postawy względem innych Uczestników Centrum

Jeśli masz pytania, lub coś z dotychczasowych informacji jest dla Ciebie niejasne, zadzwoń i zapytaj, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania:
Tel.: 32 43 55 111 lub 694 491 924
KROK TRZECI – Chcę zostać Uczestnikiem CIS. Jak mam to zrobić?
 1. Pobierz w siedzibie Centrum (os. Sikorskiego 52, pokój 204) lub z naszej strony wniosek zgłoszeniowy – pobierz tutaj, wypełnij go i złóż u nas.
 2. Pracownik socjalny Centrum poinformuje Cię telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Zgłoś się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej – koniecznie pozytywnie nastawiony. Przekonaj nas, że CHCESZ pracować.
 4. Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny zadzwonimy do Ciebie z informacją, że możesz zostać Uczestnikiem Centrum – po załatwieniu następujących formalności:
 • badanie lekarza medycyny pracy;
 • diagnoza psychologiczna;
 • diagnoza doradcy zawodowego 
Zgłoś się do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem poinformowania go o uczestnictwie w Centrum i umówienia się na wywiad w miejscu zamieszkania.KROK CZWARTY- Podpisanie Indywidualnego programu socjalnego.
PRZYCHODZISZ DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŻEBY: 
 1. polepszyć swoją sytuację materialną uczciwie pracując a nie pobierając zasiłek; 
 2. zdobyć nowe umiejętności zawodowe i doświadczenie; 
 3. polepszyć swoje kompetencje społeczne i interpersonalne; 
 4. odbudować lub nabyć nawyki związane z byciem pracownikiem; 
 5. zwiększyć aktywność własną w poszukiwaniu zatrudnienia; 
 6. nauczyć się pracować w zespole; 
 7. dostać wsparcie od osób będących w podobnej sytuacji życiowej; 
 8. otrzymać pomoc od specjalistów; 
 9. udowodnić sobie, że jesteś potrzebny i potrafisz pracować;
Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dla uczestnika

Formularz dla osób zakwalifikowanych

Deklaracja

Deklaracja uczestnika projektu CIS w Żorach

Arkusz oceny

Arkusz oceny kandydata do przystąpienia do projektu

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu?

Rozmowa

Krok 1

Jeśli znasz kogoś w potrzebie porozmawiaj z nim i przedstaw możliwość uczestnictwa w CIS. Możesz wcześniej porozmawiać z pracownikami CIS, którzy pomogą Ci w przekonaniu osoby do udziału w projekcie.

Zgłoszenie

Krok 2

Wypełnij formularz kandydata. Dzięki temu trafi on do naszej bazy i będziemy mogli przygotować się do kolejnego etapu rekrutacji.

Rekrutacja

Krok 3

Komisja rekrutująca tworzy listę rankingową i listę rezerwową osób, które mogą zostać zakwalifikowane do projektu.

Udział

Krok 4

Osoby zakwalifikowane rozpoczną uczestnictwo w CIS w pracowni do której zostaną skierowani.

Skip to content