Wydarzenia

Harcerze uczą pierwszej pomocy!

Harcerze nie próżnują nawet w niedzielę! 27 października w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbył się Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy, czyli praktyczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży w wieku 13-16 lat.

Podczas kursu młodzież realizuje program nauczania poprzez wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone przez Instruktorów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Uczestnicy podczas kursu zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, poznali ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Harcerze nauczyli się udzielania pierwszej pomocy podczas najczęściej występujących wypadków.

Kurs odbył się za sprawą phm. Marty Rybak – członkini komendy Hufca ZHP Żory ds. pracy z kadrą, która poprowadziła kurs jako szefowa szkolenia. W skład instruktorski weszli instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Kurs odbył się przy wsparciu kadry pomocniczej – instruktorów oraz wędrowników hufca Żory, którzy sami są absolwentami Wędrowniczych Kursów Pierwszej Pomocy.
Author


Avatar