COP, Oferty pracy

Psycholog

Stanowisko:
Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1/2 etatu,
umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – psychologa.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office.
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w poradnictwie psychologicznym.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2321

Author


Avatar