COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Zakończenie wakacji w TwinPigs – sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji projektu „Wesołe zakończenie wakacji w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs”
realizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu 9.1.2. ,Kolej na zmianę! — kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” oraz przez grupę nieformalną pn. „Aktywne Śródmieście”.

Impreza odbyła się w dniu 21 sierpnia 2020r. od godz. 10:00 do 16:00.  Przed imprezą rozdysponowano 45 zaproszeń wśród dzieci z Dzielnicy Śródmieście pochodzących z rodzin najbardziej potrzebujących, narażonych na wykluczenie społeczne. Dziećmi opiekowało się 10 opiekunów tj. 5 finansowanych w ramach projektu oraz 5 zapewnionych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. W ramach wycieczki każdy uczestnik mógł korzystać, ze wszystkich atrakcji parku oraz otrzymał ciepły posiłek w postaci obiadu. Ponadto Rada Dzielnica Śródmieście zafundowała dzieciom lody i napoje. W dniu imprezy zorganizowano zbiórkę uczestników przed głównym wejściem do Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach o godz. 10:00, gdzie rozdzielono dzieci wśród opiekunów. Opieka była zapewniona do godz. 16:00. Na terenie parku były zachowane wszelkie środki związane z bezpieczeństwem dzieci jak i warunkami higienicznymi, dezynfekcyjnymi. Dzieci bardzo dobrze się bawiły, były wesołe i zadowolone bezpiecznie wróciły do domu. Większość uczestników było pierwszy raz w parku, gdyż nie było ich stać na taki wydatek. Podsumowując, projekt przyniósł bardzo pozytywny rezultat, gdyż przyczynił się do integracji dzieci z różnych grup społecznych bez względu na pochodzenie, narodowość, wiek oraz status społeczny.

Author


Avatar