COP, Kolej na zmianę!

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób długotrwale bezrobotnych

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi rekrutację do projektu „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Bezpłatne konsultacje z zespołem specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, prawnik
  • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe, w tym udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
  • Bezpłatne spotkania integrujące i wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej

Projekt kierujemy do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy (Gwarków, Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka, okolice ul. Promiennej, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich), w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 533 110 921 – informacji udziela p. Bożena Bilich – koordynatorka projektu.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji osób długotrwale bezrobotnych oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie można skorzystać bez ponoszenia żadnych opłat ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Interdyscyplinarny zespół specjalistów wspiera uczestników projektu na każdym etapie poszukiwania pracy – od momentu diagnozy problemu, do chwili podpisania umowy z nowym pracodawcą!Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
Uwaga!
Ze względu na niebezpieczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS COVID-19 konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania w ŻCOP! Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 032 43 55 111 oraz pod adresem: biuro@cop.zory.pl

Author


Avatar