Your address will show here +12 34 56 78
COP, Wolontariat
Zapraszamy na szkolenie „Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”
 
Jak wprowadzić wolontariat w swojej organizacji pozarządowej?
Gdzie szukać wolontariuszy, jakimi kryteriami się kierować podczas ich wyboru?
Jak prawnie wygląda współpraca z wolontariuszami?
Czym jest Korpus Solidarności?
 
Na każde z tych pytań odpowiemy podczas szkolenia, które już 10 listopada poprowadzą Anna Bulenda i Dorota Honisz z CRIS. Zapraszamy Państwa na szkolenie w formule online. Informacje bieżące mogą Państwo śledzić w wydarzeniu.
 
Program szkolenia:
Wolontariat – czym jest i jaki jest?
Etapy wprowadzania programu wolontariatu w organizacji.
Koordynator wolontariatu – kto to taki, jego rola i zadania.
Zarządzanie wolontariuszami – analiza potrzeb, rekrutacja wolontariuszy, współpraca, monitorowanie, motywowanie wolontariuszy, zakończenie współpracy.
Aspekty prawne wolontariatu – porozumienie, ubezpieczenie, prawa i obowiązki wolontariusza, wolontariusz a finanse.
Program Korpus Solidarności – czym jest i jak dołączyć?
Podsumowanie, pytania
Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez formularz internetowy: https://tiny.pl/7pv59
 
Adresatami szkolenia są osoby pracujące z wolontariuszami, w szczególności:
koordynatorzy wolontariatu – przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którzy zarządzają lub chcieliby zarządzać wolontariatem w swoim otoczeniu.
Prowadzące szkolenie:
Anna Bulenda – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2007 roku – najpierw jako wolontariuszka, później pracownik i członkini stowarzyszenia; założycielka i koordynatorka lokalnego centrum wolontariatu działającego przy CRIS; od lat prowadzi szkolenia z zakresu wolontariatu dla organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz wolontariuszy; trenerka programu Korpus Solidarności.
 
Dorota Honisz – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2009 roku – pracownik i członkini stowarzyszenia; współpracuje z organizacjami, społecznościami i liderami społecznymi. Od zawsze animatorka społeczności lokalnych od czasu do czasu trenerka, aktualnie programu Korpus Solidarności.
 
 
***
Szkolenie „Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”
data: 10 listopada 2020 r. | godz.: 16:00 – 19:00
 
0

COP, Stowarzyszenia, Wydarzenia, ŻRDPP
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju NGO w Żorach! 
W ramach warsztatów odbędą się 3 spotkania, podczas których będziemy wspólnie pracować nad wizją i strategią rozwoju trzeciego sektora na terenie Gminy Miejskiej Żory. Dodatkową korzyścią dla wszystkich organizacji będzie wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez organizacje np. podczas aplikowania o środki publiczne. 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 w trybie online na platformie ZOOM. Przeniesienie warsztatów do sieci jest podyktowane Państwa bezpieczeństwem oraz aktualnymi wytycznymi odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Aplikację niezbędną do zalogowania się na warsztaty znajdą Państwo pod adresem: https://zoom.us/ 
 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
– przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
– liderzy rozwoju społecznego Miasta,
– reprezentanci różnych sektorów angażujących się w rozwój społeczny miasta, współpracujących (aktualnie lub
potencjalnie) z organizacjami pozarządowymi lub ŻCOP [biznes, edukacja, kultura itd.],

 
Podczas pierwszego warsztatu będziemy tworzyć diagnozę oraz analizować bieżącą sytuację NGO w Żorach. Zaplanowany przebieg spotkania: 
 
 Strategia rozwoju NGO – założenia.
 Miejskie uwarunkowania rozwoju sektora obywatelskiego w Żorach:
 potencjał sektora obywatelskiego,
 cele rozwoju Miasta w kontekście aktywności sektora obywatelskiego,
 procesy determinujące pozycję i przyszłość sektora obywatelskiego w Mieście.
 Potencjały rozwojowe NGO:
 wyróżniające kompetencje / kluczowe deficyty,
 doświadczenia / zamierzenia,
 ŻCOP w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Identyfikacja odbiorców usług NGO oraz ich potrzeb:
 ocena aktualnej oferty NGO,
 mapa potrzeb sektora obywatelskiego.
 
Aby wziąć udział w warsztatach należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ
Warsztaty poprowadzą Krzysztof Wrana oraz Mariusz Raczek. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kim będziemy pracować: 
 
dr Krzysztof Wrana
doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.
 
dr Mariusz Raczek
kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Zwracamy się również z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie niezbędnych danych odnośnie aktualnej sytuacji NGO w mieście: https://www.interankiety.pl/i/wN2Rgw4N
 
Do usłyszenia na platformie ZOOM! 
0

Skip to content