COP, Stowarzyszenia, Wydarzenia, ŻRDPP

Strategia rozwoju NGO – zaproszenie do udziału w warsztatach

Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju NGO w Żorach! 
W ramach warsztatów odbędą się 3 spotkania, podczas których będziemy wspólnie pracować nad wizją i strategią rozwoju trzeciego sektora na terenie Gminy Miejskiej Żory. Dodatkową korzyścią dla wszystkich organizacji będzie wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez organizacje np. podczas aplikowania o środki publiczne. 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 w trybie online na platformie ZOOM. Przeniesienie warsztatów do sieci jest podyktowane Państwa bezpieczeństwem oraz aktualnymi wytycznymi odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Aplikację niezbędną do zalogowania się na warsztaty znajdą Państwo pod adresem: https://zoom.us/ 
 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
– przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
– liderzy rozwoju społecznego Miasta,
– reprezentanci różnych sektorów angażujących się w rozwój społeczny miasta, współpracujących (aktualnie lub
potencjalnie) z organizacjami pozarządowymi lub ŻCOP [biznes, edukacja, kultura itd.],

 
Podczas pierwszego warsztatu będziemy tworzyć diagnozę oraz analizować bieżącą sytuację NGO w Żorach. Zaplanowany przebieg spotkania: 
 
 Strategia rozwoju NGO – założenia.
 Miejskie uwarunkowania rozwoju sektora obywatelskiego w Żorach:
 potencjał sektora obywatelskiego,
 cele rozwoju Miasta w kontekście aktywności sektora obywatelskiego,
 procesy determinujące pozycję i przyszłość sektora obywatelskiego w Mieście.
 Potencjały rozwojowe NGO:
 wyróżniające kompetencje / kluczowe deficyty,
 doświadczenia / zamierzenia,
 ŻCOP w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Identyfikacja odbiorców usług NGO oraz ich potrzeb:
 ocena aktualnej oferty NGO,
 mapa potrzeb sektora obywatelskiego.
 
Aby wziąć udział w warsztatach należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ
Warsztaty poprowadzą Krzysztof Wrana oraz Mariusz Raczek. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kim będziemy pracować: 
 
dr Krzysztof Wrana
doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.
 
dr Mariusz Raczek
kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Zwracamy się również z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie niezbędnych danych odnośnie aktualnej sytuacji NGO w mieście: https://www.interankiety.pl/i/wN2Rgw4N
 
Do usłyszenia na platformie ZOOM! 

Author


Avatar