COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie

Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie ‼
 
Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj.15 Lutego 2021 r. do godziny 15:30  można zgłosić rekomendację kandydatów do ŻRDPP III kadencji . Rekomendację należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52)
 
26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Prosimy o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów, w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w zebraniu delegatów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej, chęci
uczestnictwa w Zebraniu Delegatów
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją wyborczą