COP, ŻRDPP

Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – III Kadencji

 Szanowni Państwo
 
Już jutro !! 
 
26 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory)
odbędzie się zebranie upoważnionych delegatów , którzy dokonają wyboru członków do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us.
 
 
W razie problemów, prosimy o kontakt biuro@cop.zory.pl