COP, Konkursy

Otwarte konkursy ofert nr 6, 7 , 8Otwarte konkursy ofert nr 6, 7, 8 

Ruszyły nabory kolejnych otwartych konkursów ofert, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami

Konkurs 6/2022 

Prezydent Miasta Żory  ogłasza otwarty konkurs ofert 6/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje dostępne tutaj 

 
Konkurs 7/2022

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert 7/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie :


Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Informacje dostępne tutaj

 

Konkurs 8/2022

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert  nr 8/2022 na realizację  w 2022 roku zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. 

Informacje dostępne tutaj