Your address will show here +12 34 56 78
COP, Stowarzyszenia

CENTRALNY REJESTR BENEFICEJNTÓW RZECZYWISTYCH ! 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm., dalej: ustawa): Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika natomiast z brzmienia art. 16 ustawy nowelizującej stowarzyszenia rejestrowe zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r. (czyli do 31 stycznia 2022 r.).

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe   

0

COP, Stowarzyszenia

 

Zostaw swój 1% podatku w Żorach!

Przekazanie 1%  podatku na wybraną organizację pożytku publicznego to łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, by pomóc potrzebującym. Rozliczając roczne zeznanie podatkowe warto pamiętać o organizacjach z naszego miasta i zadbać o to, by 1% podatku pozostał w Żorach.

Dzięki przekazaniu 1% można pomóc dzieciom z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, chorym na nowotwory, ale też organizacjom kulturalnym czy lokalnym klubom sportowym, a także harcerzom i strażakom ochotnikom.

 

 

 1. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH

KRS: 0000003519

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH

KRS: 0000008331

 1. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO” W ŻORACH

KRS: 0000011673

 1. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY

KRS: 0000022742

 1. TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „BALLO”

KRS: 0000150336

 1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II”

KRS: 0000159454 

 1. STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT”

KRS: 0000207211 

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „PO PROSTU PARTNER”

KRS: 0000243776

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH

KRS: 0000312148

 1. FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ

KRS: 0000394440 

 1. STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”

KRS: 0000395684

 1. STOWARZYSZENIE „ECCE HOMO”

KRS: 0000405852 

 1. MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY

0000530592 

 1. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W RP:

KRS: 0000116212, cel szczegółowy: OSP Żory / OSP Rój / OSP Kleszczów / OSP Osiny / OSP Rogoźna / OSP Rowień

 1. HUFIEC ŻORY (CHORĄGIEW ŚLĄSKA ZHP):

KRS: 0000273051, cel szczegółowy: H. Żory

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

KRS: 0000235114 , cel szczegółowy: Oddział Żory

 

 

Źródło: http://niw.gov.pl

sporządzony na dzień 30 listopada 2020 roku i opublikowany 15 grudnia 2020 roku

0

COP, Stowarzyszenia
Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.

Trudna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 sprawiła, że w chwili obecnej Żorskie Hospicjum znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach znalazło się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przyczyn takiego stanu jest kilka. Generalnie opieka hospicyjna zawsze była niedoszacowana przez NFZ. My po raz pierwszy mamy też mało pacjentów, zarówno w opiece stacjonarnej jak i domowej, w związku z czym nie otrzymujemy nawet pełnej kwoty z kontraktu z NFZ.  Ze względu na COVID konieczne było wstrzymanie odwiedzin w hospicjum, co sprawiło, że rodziny nie zgłaszają swoich bliskich do naszej opieki.  Nie możemy również organizować kwest, biegów czy koncertów charytatywnych, co znacznie uszczupliło nasze dochody – wyjaśnia Dorota Domańska, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. – Liczymy na to, że po ustaniu pandemii będziemy mogli normalnie funkcjonować  a w tym trudnym czasie znajdą się dobre serca, które  otworzą się na potrzeby ludzi chorych – dodaje.

Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Pomagać można na wiele sposobów! 

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach można pomóc bez wychodzenia z domu. Na stronie internetowej hospicjumzory.pl uruchomiona została „wirtualna puszka”, do której każdy chętny może wpłacić datek w dowolnej wysokości. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.Misja  Hospicjum to Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą – w tej chwili placówka znajduje się w sytuacji, w której każda złotówka może pomóc realizować ten szczytny cel. Walkę o żorskie hospicjum wspiera wiele organizacji oraz instytucji miejskich. Mamy nadzieję, że Twoja złotówka również wesprze to magiczne miejsce! 


Źródła:
 1. http://www.zory.pl/aktualnosci/92-aktualnosci-strefa-mieszkanca/4661-pom%C3%B3%C5%BCmy-hospicjum,-by-ono-mog%C5%82o-nadal-pomaga%C4%87-chorym.html
 2. http://hospicjumzory.pl/jak-nam-pomoc/ 
0

CIS, COP, Stowarzyszenia

Świąteczne Paczki dostarczone!  Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Żory dostarczyli w środę, 23 grudnia kilkadziesiąt świątecznych paczek do osób potrzebujących, wskazanych przez Centrum Integracji Społecznej, które działa w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Do akcji obok niezawodnych harcerzy włączyło się także wielu mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta Żory oraz Galeria Wiślanka. 

– W naszej okolicy mieszka wiele osób, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Starają się jak mogą, aby wiązać koniec z końcem, jednak często brakuje im środków nawet na produkty pierwszej potrzeby – mówi pwd. Karolina Wawrzyczek, koordynatorka akcji pn. „Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie”oraz instruktorka Hufca ZHP Żory. Karolina koordynowała akcję od początku do końca. Warto dodać, że było to pierwsze tego rodzaju działanie – społeczne, o ogólnomiejskim charakterze, którego podjęło się młode pokolenie instruktorów harcerskich. 

 – Świąteczne Paczki dostarczone! Świąteczne paczki to produkty pierwszej potrzeby. Marka Drogerie Polskie przekazała potrzebującym kosmetyki. Wielką pomoc ofiarowała także kawiarnia Sopelek, która przekazała pyszne smakołyki. Akcja żorskich harcerzy budzi nasz podziw. Wymagała od nich wielkiego wysiłku – mówi Anna Ujma, Dyrektor ds. Marketingu Galerii Wiślanka.

Świąteczną Paczkę” wsparło bardzo wiele osób. Harcerzy otrzymali pomoc od swoich bliskich i znajomych, a także od wielu żorskich firm m.in.: NAZAR Kebab, Restauracji Klimat i Grupy Format sp. z o.o. Zbiórkę żywności zorganizowano także w Szkole Podstawowej nr 16 oraz Przedszkolu nr 16  Do akcji włączył się także Urząd Miasta Żory.

– Wiemy, że możemy liczyć na zaangażowanie harcerskich rodzin, chcieliśmy jednak, aby o naszej akcji dowiedzieli się również mieszkańcy Żor! Przygotowaliśmy bardzo wiele paczek, które stworzą „magię świąt” w wielu domach – cieszą się żorscy harcerze. Źródło tekstu: 
http://zory.pl/aktualnosci/91-aktualnosci-strefa-turysty/4700-%C5%9Bwi%C4%85teczne-paczki-trafi%C5%82y-do-potrzebuj%C4%85cych.html 

0

COP, OWES, Stowarzyszenia
Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne!


Pierwszy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne 
uzyskał pozytywną ocenę w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żorach. Komisja oceniająca przyznała punkty oraz zgodnie stwierdziła, że pomysł uzyskuje aprobatę oraz wsparcie naszego OWES. Oznacza to, że projekt otrzyma dofinansowanie na stworzenie miejsc pracy oraz będzie miał możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. 

Czym jest Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne? 
Poniższa informacja pochodzi ze strony internetowej ESCUELI

Escuela Pracownia Wolnej Edukacji zapewnia opiekę i realizację podstawy programowej dzieciom w wieku 7-9 lat, których rodzice przenieśli swoje pociechy ze szkoły systemowej do realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą systemową. Dyrektor szkoły, do której zapisujemy dziecko, wydaje decyzję administracyjną rodzicom, pozwalającą na takie rozwiązanie.

ESCUELA w Żorach, ul. Wodzisławska 300, to nowa możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie rówieśniczej w Żorach. To świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą edukować dziecko na własną odpowiedzialność (poza szkołą systemową), ale nadal chcą pracować zawodowo. Nasi edukatorzy i opiekunowie zajmują się dziećmi w grupie rówieśniczej, która działa w naszym budynku Świetlicy MOK Żory, ul. Wodzisławska 300. Nasze zajęcia organizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stawiamy na wartości i kompetencje: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. „Lekcje” w ESCUELI są nieszablonowe, realizowane w blokach, bez dzwonków, ławek i list obecności. Nauczyciel /mentor nie wystawia też ocen. Jedyną oceną na co dzień jest ocena samego siebie lub ocena jaką grupa nam daje (dziecko może z nią zrobić co uważa).

Każde dziecko uczące się w tym trybie raz w roku musi podejść do egzaminu z danego przedmiotu w szkole systemowej, do której jest zapisane. W naszym przypadku jest to sieć szkół Montessori z Koszarawy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żywcu, ul. Pod Łyską 36). To do tej szkoły zapisaliśmy nasze dzieci (ale jest to tak naprawdę sprawa indywidualna każdego rodzica). To tam pojedziemy przed wakacjami na egzamin z nauczania początkowego, który będzie prowadzony w przyjaznej dla dziecka formie, m.in. będzie to rozmowa nauczyciela z dzieckiem. To ta szkoła wystawi dzieciom uczącym się na co dzień w ESCUELI świadectwo szkolne. Wszystkie obowiązki prawne przez rodziców zostają zatem spełnione. Dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem systemu oświaty, ale ma zgodę na realizowanie nauki poza szkołą (poza „szkolną ławą”). Dlatego nasze formy edukacji mogą być tak ciekawe: wycieczki, wyprawy, obserwacje, treningi, relaksacje, nauka komunikowania się. Możemy zaoferować zajęcia w zupełnie innych formach niż w tradycyjnej szkole. Gdyż nic nas nie ogranicza – to decyzja rodziców.

 
Projekt wspiera również Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
0

COP, Stowarzyszenia

Otwarty  konkurs ofert 6/2021. Ogłoszenie! 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert  Nr 6/2021 na realizację  w roku 2021  zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

 Nazwa zadań:

„Realizowanie zajęć wspierających osoby po przebytych chorobach onkologicznych”.

Celem głównym zadania jest poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów po przebytym leczeniu z powodu choroby nowotworowej poprzez rehabilitację fizyczną, społeczną i psychologiczną.

„Realizacja programów informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia”.

Celem głównym zadania jest wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych
w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie.

c) „Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób przewlekle chorych i ich rodzin”.

Celem głównym zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób  przewlekle chorych i ich rodzin, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 01.2021r. i  zakończyć najpóźniej do  30.12.2021r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej  do 07.01.2021r.  do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”. 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
  w niniejszym ogłoszeniu. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będą następujące kryteria oceny merytorycznej oraz punktacja.

                         

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

0

COP, Stowarzyszenia

Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie  

W naszej okolicy mieszka wiele osób, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Starają się jak mogą, aby wiązać koniec z końcem, jednak często brakuje im środków na produkty pierwszej potrzeby.  

W myśl dewizy wędrowniczej: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o to, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem radości i odpoczynku również dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie sobie tego zapewnić.  

Dlatego, w porozumieniu z Centrum Integracji Społecznej pragniemy Państwa zaprosić do udziału w akcji Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie. Żorskie Centrum Integracji Społecznej zrzesza osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Głównym celem Centrum jest wsparcie tych osób w reintegracji zawodowej oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.  

Świąteczne Paczki, które tworzymy to produkty pierwszej potrzeby, takie jak:  

Żywność trwała, najlepiej z długim terminem przydatności na przykład: 

 • Ryż 
 • kasza,  
 • kawa,  
 • herbata,  
 • olej,  
 • konserwy mięsne,  
 • cukier 
 • makaron 
 • mąka  

oraz Środki czystości czy kosmetyki:  

 • proszek do prania,  
 • płyn do mycia naczyń,  
 • mydło,  
 • szampon,  
 • żel do kąpieli 
 • pasta do zębów  

Wiemy, że możemy liczyć na zaangażowanie harcerskich rodzin, chcielibyśmy jednak aby o naszej akcji dowiedzieli się również mieszkańcy miasta Żory! Gdyby każdy z nas podarował tylko jeden produkt będziemy w stanie przygotować bardzo wiele paczek, które sprawią Magię Świąt w wielu domach. 

Produkty można przynosić do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00  18:00. Dary będziemy zbierać do 18.12! 

Jeśli ktoś z Państwa będzie miał chęć pomocy, ale z różnych przyczyn nie będzie mógł samodzielnie dostarczyć produktów prosimy o kontakt z hufcem! 
 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką akcji: 
pwd. Karolina Wawrzyczek 
nr tel. 530590521 

 

Czuj! Czuwaj! Ahoj!  

Harcerze z Hufca ZHP Żory 

0

COP, Stowarzyszenia
Otwarty konkurs ofert 5/2021 Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 5/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Żor.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Zakres konkursu obejmuje zadania z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa zadania:
Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, w tym różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku.

Cel zadania:
Zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób starszych.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia:

12.01.2021r.

Szczegóły odnośnie ogłoszonego Otwarty konkurs ofert 5/2021 znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory. 

0

COP, Stowarzyszenia
Otwarty konkurs ofert 4/2021. Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 4/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Żor.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Rodzaj zadania:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania:
Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia, szczególnie o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie dostępu osób z różnym rodzajem niepełnosprawności do specjalistycznych form rehabilitacji i terapii.
Placówka zobowiązana jest do pracy od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie, w sposób ciągły, zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz do prowadzenia dokumentacji takiej jak: lista obecności i dziennik zajęć specjalistycznych oraz karty pracy – w przypadku pracy wolontariuszy.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia:
31.12.2020r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu i niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory. Znajdują się tam również szczegółowe wymagania stawiane oferentom informacje szczegółowe odnośnie składania ofert.

0

Skip to content