Your address will show here +12 34 56 78
Bez kategorii, COP, Stowarzyszenia
Żory – Strategia rozwoju NGO!
Znamy nowe terminy warsztatów, na których będziemy kontynuować pracę nad dokumentem.

W listopadzie, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, czyli przedstawicielami Żorskich NGO, rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem dokumentu strategicznego – Strategii rozwoju NGO w Żorach. Nad jego tworzeniem czuwają dr Krzysztof Wrana i dr Mariusz Raczek. Najbliższe spotkania odbędą się już w grudniu – 11 grudnia oraz 17 grudnia spotkamy się na platformie ZOOM

Żory – Strategia rozwoju NGO? Po co nam to?

Strategia pozwoli nam na określenie wspólnego mianownika dla rozwoju NGO w Żorach. Ten dokument będą mogły wykorzystać wszystkie chętne organizacje. Na przykład jako jeden z dokumentów, na których opierać można wnioski o dotacje. To bardzo duże usprawnienie dla wszystkich organizacji, które pozyskują środki na działalność z środków publicznych. Kto prowadzi warsztaty?
Warsztaty prowadzą specjaliści, którzy zajmują się planowaniem strategicznym zawodowo. Dowiedz się więcej! Poniżej przedstawiamy krótko sylwetki naszych specjalistów! 

dr Krzysztof Wrana

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców. 

dr Mariusz Raczek

kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

0

Bez kategorii, COP, OWES

Dotacje. 24 000 zł na miejsce pracy.   Nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Ruszył konkurs dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 300 000 zł dotacji na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Zapisz się na spotkanie z doradcą i dowiedz się czy możesz skorzystać ze wsparcia. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków!

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.

Uwaga! Zadzwoń i dowiedz się więcej lub umów się na spotkanie z doradcą:
Honorata Potempa
honorata.potempa@cop.zory.pl

tel.: +48 884 313 176

Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób:

  • bezrobotnych;
  • z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać z dotacji? Dotacje. 24 000 zł na miejsce pracy
Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji:

  • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie w tworzeniu biznesplanu;
  • doradztwo biznesowe;
  • doradztwo prawne, księgowe, marketingowe;
  • szkolenia zawodowe i branżowe dla osób, dla których tworzone są miejsca pracy.

Wsparcie oraz dotacje udzielane są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES). Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze wsparcia? Przyjdź na spotkanie z doradcą OWES.

Dokumenty do pobrania:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.

0

Kto może skorzystać z dotacji w ramach OWES? 

Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

Do kogo kierowane są działania OWES? 

do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
do pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
do partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.


Ile kosztują usługi?

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

 

0

Bez kategorii, CIS, COP
Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
1. Zakład Aktywności Zawodowej Z. P-U Wspólna Pasja, ul. Bażancia 40, 44-240 Żory, oferta została dostarczona osobiście dn. 30.01.2020 r., 11,54 brutto za jeden posiłek


Pełna lista podmiotów
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. Zakład Aktywności Zawodowej Z. P-U Wspólna Pasja, ul. Bażancia 40, 44-240 Żory
0

Bez kategorii, COP

Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Gospodarka odpadami w firmie”, podczas którego omówione zostaną wymagania ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem zmian z 2018 i 2019 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałekw godz. 8:30-15.30 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, na os. Sikorskiego 52 w Żorach.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami

2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami

3. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

4. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
5. Wizyjny system kontroli, zabezpieczenie roszczeń

6. Ewidencja i sprawozdawczość

7. Rejestr podmiotów i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO

8. Zmiany w zakresie BDO oraz elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość od 2020 r.

9. Omówienie przepisów przejściowych

10. Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne oraz oleje odpadowe

11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 120,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 350,00 zł netto.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz serwis kawowy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat@zorig.zory.pl do dnia 12.12.2019 r. formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

0

Amazonki, Bez kategorii, COP, Wydarzenia

24 października 2019 r. w Klubie Rebus odbyła się II Konferencja Amazonek w Żorach.
W spotkaniu wzięły udział Kluby Amazonek z Żywca, z Jastrzębia Zdroju, z Rybnika, z Katowic oraz z Wodzisławia. Liczną reprezentację stanowiły również żorskie członkinie stowarzyszenia Amazonki. 

Podczas konferencji wysłuchano 4 wykładów:
Psychoonkolog Katarzyny Beszczyńskiej,
Fizjoterapeuty Marka Małeckiego,
Przedstawiciela Stowarzyszenia Pro Mundi Viktora Sapralijewa oraz pana Tomasza, specjalisty od wpłacania darowizn drogą elektroniczną,
Optometrysty – specjalisty od prawidłowego widzenia i dbania o wzrok pana Marka z firmy dr. Marchewka.

Wszystkie wykłady były bardzo wartościowe oraz poszerzyły wiedzę uczestniczek w bardzo ważnych kwestiach. 

Amazonki poczęstowały gości smakowitymi kanapkami, które przygotowały dla naszej Konferencji dwie Kasie z OREW i PSONI, dzięki którym uczestniczki poczuły się dopieszczone na 1000 sposobów. 

0

Skip to content