Your address will show here +12 34 56 78
COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Zapraszamy grupy nieformalne oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie Zmieniamy nasze miasto! 
W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty, które zostaną zrealizowane w dzielnicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 3.000 zł dofinansowania!

Nabór wniosków odbywa się w w dniach 27.10.2020-16.11.2020 r. Inicjatywy mogą być realizowane od 24.11.2020 – 30.06.2020 r. 

Najważniejsze dokumenty:
Regulamin konkursu – POBIERZ 
Wniosek aplikacyjny wraz z kosztorysem – POBIERZ 
Oświadczenie dla grup nieformalnych – POBIERZ 
Karta oceny formalnej – POBIERZ


Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Zadzwoń lub napisz!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 07:00-18:30 
Możecie także pisać na adres: biuro@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY

Żywa Biblioteka Żory


Stowarzyszenie Na Marginesie pomimo przeciwności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zrealizowało inicjatywę pn. „Żywa Biblioteka Żory”. To nietypowe wydarzenie integrujące społeczność lokalną, które pozwala na budowanie dialogu i zwiększanie świadomości społecznej związanej z różnymi przyczynami wykluczenia społecznego. Wydarzenie odbyło się 10 października 2020 roku w budynku Muzeum Miejskiego w Żorach – w dzielnicy Śródmieście, która objęta jest Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Żory.


Żywa Biblioteka to metoda pracy z ludźmi, której celem jest walka z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją oraz stereotypizacją mniejszości i różnych grup społecznych. Takimi grupami mogą być osoby nieheteronormatywne, transpłciowe, mniejszości religijne, etniczne, narodowościowe, osoby z chorobami, z niepełnosprawnościami, osoby wykonujące zawody obarczone stereotypami, ale także osoby żywiące się specjalnymi dietami lub osoby doświadczone przez los. Formuła akcji jest oparta na konwencji biblioteki, bo to właśnie biblioteka wydaje się najbardziej  neutralną przestrzenią. Tak jak w prawdziwej bibliotece w czasie Żywej Biblioteki Czytelnicy mogą wypożyczać książki, z tą różnicą, że tutaj są to Żywe Książki, czyli właśnie osoby będące częścią wyżej wymienionych mniejszości lub grup społecznych. Czytelnik wypożycza Żywą Książkę na 15-30 min i w tym czasie rozmawia z wybraną Żywą Książką. Czytelnik może dowiedzieć się, jak wygląda życie takiej osoby, a do tego może skonfrontować różnego rodzaju stereotypy, uprzedzenia z rzeczywistością. W czasie wydarzenia pomocą służą Bibliotekarze, którzy pomagają w wypożyczeniach Żywych Książek, a także tłumaczą zasady obowiązujące w czasie Żywej Biblioteki.

Ze względu na charakter wydarzenia oraz intymny charakter rozmów i historii Żywych Książek nie prowadziliśmy zapisów – nie rejestrowaliśmy imion, nazwisk, czy danych kontaktowych książek oraz czytelników, aby zapewnić im komfort relacji oraz poczucie bezpieczeństwa. Środki pozyskane w ramach inicjatywy wykorzystane zostały na poczet: zakupu nagród dla uczestników inicjatywy, wydruku niezbędnych katalogów oraz informacji dotyczących książek oraz wyżywienia uczestników. Działania promocyjne oraz wydruk materiałów marketingowych pozostały po stronie wnioskodawcy – Stowarzyszenia Na Marginesie.

W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób – głównie mieszkańców dzielnicy Śródmieście, którzy wzięli udział w inicjatywie w charakterze uczestników – czytelników.

Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory  - Stowarzyszenie na MarginesieŻywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory

 

 

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA INICJATYWY LOKALNEJ ŻYJ KOLOROWO!
realizowanej w ramach projektu pn. „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” mającego na celu wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach rewitalizowanych M. Żory, który jest realizowany przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 


Projekt Żyj Kolorowo był skierowany do mieszkańców dzielnic Księcia Władysława oraz Powstańców Śląskich. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty plastyczne oraz muzyczne, w których mogły brać udział dzieci, wraz z rodzicami. Autorkami projektu była grupa „Aktywni SP-4”, w skład której weszły p. Sabina Chyła, Kornelia Zelcer-Maleszewska oraz Monika Jończy. 

Dzięki realizacji zadań projektu dzieci miały szansę nabyć nowe kompetencje oraz szlifować umiejętności w nieznanych dotąd dziedzinach aktywności: quilling, prasowanie kloców, czy gra na ukulele. Kształtowanie kompetencji dziecka jest kluczowym elementem aktywnej rewitalizacji. Poprzez nabywanie nowych umiejętności dzieci nabierają pewności siebie oraz mają większą wiarę we własne siły. W ramach projektu zatrudnione zostały prowadzące zajęcia – plastyczne  i muzyczne oraz asystent, który wspierał prowadzenie zajęć. Dzięki temu każde dziecko miało szansę być traktowane indywidualnie. Postępy poczynione przez dzieci były ogromne! Dodatkowo, zakupiono materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Projekt został zrealizowany w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach.0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ŻYWEJ BIBLIOTECE / HUMAN LIBRARY ŻORYStowarzyszenie Na Marginesie i Muzeum Miejskie w Żorach przy współpracy z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych
zapraszają do uczestnictwa w Żywej Bibliotece / Human Library Żory.

Żywa Biblioteka to metoda pracy z ludźmi, której celem jest walka z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją oraz stereotypizacją mniejszości i różnych grup społecznych. Takimi grupami mogą być osoby nieheteronormatywne, transpłciowe, mniejszości religijne, etniczne, narodowościowe, osoby z chorobami, z niepełnosprawnościami, osoby wykonujące zawody obarczone stereotypami, ale także osoby żywiące się specjalnymi dietami lub osoby doświadczone przez los. Formuła akcji jest oparta na konwencji biblioteki, bo to właśnie biblioteka wydaje się najbardziej  neutralną przestrzenią.

Tak jak w prawdziwej bibliotece w czasie Żywej Biblioteki Czytelnicy mogą wypożyczać książki, z tą różnicą, że tutaj są to Żywe Książki, czyli właśnie osoby będące częścią wyżej wymienionych mniejszości lub grup społecznych. Czytelnik wypożycza Żywą Książkę na 15-30 min i w tym czasie rozmawia z wybraną Żywą Książką. Czytelnik może dowiedzieć się, jak wygląda życie takiej osoby, a do tego może skonfrontować różnego rodzaju stereotypy, uprzedzenia z rzeczywistością. W czasie wydarzenia pomocą służą Bibliotekarze, którzy pomagają w wypożyczeniach Żywych Książek, a także tłumaczą zasady obowiązujące w czasie Żywej Biblioteki.

Podczas żorskiej Żywej Biblioteki będą dostępne takie tytuły jak: człowiek-motyl (osoba chora na pęcherzowe oddzielanie się naskórka; EB), policjant/feminista, gej, hanyska (Ślązaczka), osoba transpłciowa, hasiomaszketnik (freeganin) oraz muzułmanin. Żywa Biblioteka / Human Library Żory należy do sieci
Żywa Biblioteka / Human Library Poland
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Żywej Bibliotece / Human Library Żory, która odbędzie się 10 października 2020 r. między godziną 11:00 a 15:00 w Muzeum Miejskim w Żorach (ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory).
W razie potrzeby będą dostępne osoby tłumaczące rozmowę na język angielski.


Projekt jest finansowany w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
W sobotę 12 września zrealizowaliśmy kolejną inicjatywę mieszkańców Żor – Strefa ciszy i spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były przedstawicielki Żorskiej Rady Seniorów – pani Lucyna Gawlik, pani Marianna Dana oraz pani Jolanta Pasierbek. Założeniem projektu była rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Pomocy Społecznej w Żorach poprzez aktywizację i włączenie dwóch głównych grup społecznych – seniorów oraz młodzieży. To wszystko jest możliwe dzięki projektowi „Kolej na zmianę!”, który realizuje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Projekt przygotowany został jeszcze przed ogłoszeniem pandemii wirusa COVID-19, dlatego część działań musiała zostać zmodyfikowana. W działaniach inicjatywy wzięli udział przedstawiciele Żorskiej Rady Seniorów i młodzież z 158 Drużyny Starszoharcerskiej Czata z Hufca ZHP Żory. Dzięki wspólnej pracy udało nam się skręcić stół oraz ławki ogrodowe. Praca szła bardzo szybko! Udało się pomalować pergole oraz obsadzić ogród nowymi roślinami. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centralnym punkcie osiedla Powstańców Śląskich. To teren, który większość mieszkańców po prostu omija. Dzięki zaangażowaniu i czujnemu oku Żorskiej Rady Seniorów udało się rozpocząć pracę nad stworzeniem naprawdę urokliwego miejsca, w którym będzie można wypocząć w bliskim kontakcie z naturą. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że realizowane wspólnie z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych inicjatywy dotykają ważnych społecznie problemów. Dzięki realizacji tego małego projektu wykonaliśmy ogrom pracy na rzecz rewitalizacji, aktywizacji seniorów a także przeprowadziliśmy żywą lekcję wrażliwości, w której wzięła udział młodzież z żorskiego hufca – mówią animatorzy projektu „Kolej na zmianę!”. 

Efekty sobotniej pracy są już widoczne w ogrodzie w DPS. Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej współpracy z Domem Pomocy Społecznej i Żorską Radą Seniorów. Inicjatywa Strefa Ciszy i Spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach została zrealizowana w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.
0

COP, Kolej na zmianę!
Harcerze z Hufca ZHP Żory podnoszą swoje umiejętności podczas szkolenia z zakresu kompetencji miękkich Lider Plus: Kierowanie Ludźmi w Praktyce. Dzięki inicjatywie pani Marty Rybak młodzież oraz instruktorzy harcerscy będą mieli szansę na zwiększenie swoich możliwości i podniesienie jakości pracy w jednostkach. Warto dodać, że wszystkie jednostki Hufca ZHP Żory działają w dzielnicach objętych projektem Kolej na Zmianę!

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji. Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak: efektywna komunikacja, kierowanie ludźmi, motywowanie, zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami, zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie 10-11 października 2020.

Zajęcia poprowadzi hm. Małgorzata Sochacka ZOKK/289/2017. Instruktorka Centralnej Szkoły Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, która przyjedzie z warszawy aby popracować z naszymi lokalnymi liderami. 

Szkolenie Lider Plus jest częścią Pakietu Lider, który jest realizowany z środków projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
Sprawozdanie z realizacji projektu „Wesołe zakończenie wakacji w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs”
realizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu 9.1.2. ,Kolej na zmianę! — kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” oraz przez grupę nieformalną pn. „Aktywne Śródmieście”.

Impreza odbyła się w dniu 21 sierpnia 2020r. od godz. 10:00 do 16:00.  Przed imprezą rozdysponowano 45 zaproszeń wśród dzieci z Dzielnicy Śródmieście pochodzących z rodzin najbardziej potrzebujących, narażonych na wykluczenie społeczne. Dziećmi opiekowało się 10 opiekunów tj. 5 finansowanych w ramach projektu oraz 5 zapewnionych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. W ramach wycieczki każdy uczestnik mógł korzystać, ze wszystkich atrakcji parku oraz otrzymał ciepły posiłek w postaci obiadu. Ponadto Rada Dzielnica Śródmieście zafundowała dzieciom lody i napoje. W dniu imprezy zorganizowano zbiórkę uczestników przed głównym wejściem do Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach o godz. 10:00, gdzie rozdzielono dzieci wśród opiekunów. Opieka była zapewniona do godz. 16:00. Na terenie parku były zachowane wszelkie środki związane z bezpieczeństwem dzieci jak i warunkami higienicznymi, dezynfekcyjnymi. Dzieci bardzo dobrze się bawiły, były wesołe i zadowolone bezpiecznie wróciły do domu. Większość uczestników było pierwszy raz w parku, gdyż nie było ich stać na taki wydatek. Podsumowując, projekt przyniósł bardzo pozytywny rezultat, gdyż przyczynił się do integracji dzieci z różnych grup społecznych bez względu na pochodzenie, narodowość, wiek oraz status społeczny.

0

COP, Kolej na zmianę!
Odkryj Kolor Twojego Ja… 
10 sierpnia, w godzinach od 16:00-19:00 odbędzie się niezwykłe spotkanie dla kobiet! 

Spotkanie odbędzie się w Parku Piaskownia, przy ulicy Bocznej. W pięknych okolicznościach przyrody spotkamy się, napijemy pysznej kawy i wysłuchamy wyjątkowych specjalistek.

Podczas spotkania odbędą się warsztaty z niezwykłymi Gośćmi. Oto one: 

Barbara Janysek – doradca żywieniowy, psychodietetyk, coach, trener umiejętności psychospołecznych, członek Towarzystwa Psychodietetyki. Od 2014 roku wspiera kobiety w skutecznym odchudzaniu, zmianie nawyków żywieniowych i zwiększaniu ich pewności siebie – w życiu osobistym i zawodowym. Prowadzi stronę internetową FitStrategia

Akademia Nauki i Rozwoju – specjalistka ds. kosmetyków naturalnych, która pokaże atuty naturalnych kosmetyków, wyjaśni czym różnią się od produktów sklepowych i pokaże, jak samodzielnie tworzyć kosmetyki

Renata Gałużna-Kula –  specjalistka ds. makijażu, która zdradzi tajniki make-upu codziennego: jak zamaskować worki pod oczami, jaką szminkę wybrać oraz odpowie na Wasze pytania.

Dodatkowo podczas spotkania będziecie mogły porozmawiać z:
Honoratą Potempą –  Coachem – lifestyle’owym i biznesowym, specjalistką ds. biznesu i budowania firmy
Joanną Burc-Wsuł – Doradcą zawodowym – specjalistką ds. rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia

Ze względu na konieczność przestrzegania zasad sanitarno-epidemilogicznych obowiązują zapisy na wydarzenie pod numerem telefonu:
+48 884 313 176 lub pod adresem: biuro@cop.zory.pl 

Zapraszamy Panie, bez względu na wiek! Dla każdego znajdzie się coś wyjątkowego!
0

COP, Kolej na zmianę!
Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia kroju i szycia dla osób bezrobotnych.

Jeżeli fascynuje Cię świat mody, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje i zaistnieć na rynku pracy z pakietem nowych umiejętności – ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

W ramach realizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn. „Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców terenów rewitalizowanych” prowadzimy nabór na podstawowy kurs kroju i szycia. Jest to kurs dla osób które nigdy nie miały styczności z maszyną do szycia, jak również dla tych które postawiły już pierwsze kroki w szyciu, ale brakuje im profesjonalnej wiedzy krawieckiej. Podczas kursu uczestnicy nauczą się szycia od totalnych podstaw. Zajęcia zaczną się od obsługi maszyny do szycia, następnie krok po kroku w bardzo przyjemnej atmosferze pod fachowym okiem dyplomowanych mistrzów krawiectwa przejdą do szycia akcesoriów i odzieży.

Bezpłatny kurs kroju i szycia skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców Gminy Miejskiej Żory, niekoniecznie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dodatkowo osoby zamieszkałe na terenach rewitalizowanych Miasta Żory będą przyjmowani w pierwszej kolejności. Aby zapisać się na kurs wystarczy skontaktować się z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu +48 694 491 924. Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Sacchetti. Kandydaci zostaną dodatkowo objęci wsparciem doradcy zawodowego, który pomoże w aktywnym poszukiwaniu pracy po zakończeniu kursu.

* * *
Kurs finansowany jest w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, który jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia


Młodzież z 90 Harcerskiej Drużyny Wodnej Próbnej z Hufca ZHP Żory realizuje inicjatywę w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. We współpracy z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych organizują zajęcia szkutnicze, wioślarskie i pływackie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Żory.

Z powodu globalnej pandemii wirusa COVID-19 realizację projektu rozpoczęto dopiero w czerwcu, a zajęcia będą trwały przez całe wakacje. W ramach Harcerskich Zajęć Wodnych zrealizowane zostaną  zajęcia, warsztaty, spotkania i formy wyjazdowe związane z propagowaniem aktywności fizycznej, kontaktu z naturą i sportów wodnych. Koordynatorką inicjatywy jest pwd. Dominika Darul – instruktorka ZHP z Hufca Żory, która pełni funkcję drużynowej 90 HDWP.

„Nasza drużyna jest drużyną wielopoziomową, a nawet wielopokoleniową. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, ale też ich rodzice, którzy aktywnie włączają się w realizację zajęć. Dzięki temu możemy prowadzić atrakcyjne i bezpieczne zajęcia, na których możemy poświęcić czas każdemu z uczestników.” – mówi Dominika.

Realizację inicjatywy wspierają animatorzy projektu – pracownicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Zajęcia wodne cieszą się bardzo dużą popularnością. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ilość miejsc na zajęcia była ograniczona i na zajęcia wakacyjne nie ma już wolnych miejsc.

„Wznowienie działalności drużyny wodnej to coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. Drużynowa oraz cała kadra drużyny z powodzeniem zarażają dzieciaki pasją do sportów wodnych  – kajakarstwa oraz żeglarstwa. To świetna propozycja dla dzieci i młodzieży, która ma szansę przerodzić się w pasję na całe życie” – mówi hm. Anna Buksa, komendantka Hufca ZHP Żory.

Inicjatywa realizowana przez młodzież ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży z dzielnic rewitalizowanych. Zajęcia dedykowane są w szczególności do mieszkańców ulicy Promiennej oraz zachodniej części Dzielnicy Kleszczówka.

0