CIS, COP

Czasowe zawieszenie działalności CIS

Na podstawie polecenia Wojewody Śląskiego nr 10/2020, Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020.
 
Michalina Silka
kierownik 
Centrum Integracji Społecznej

Author


Avatar