Your address will show here +12 34 56 78
COP
Nadeszła już prawdziwa zima, ale my jeszcze pamiętamy ciepło tegorocznej jesieni. Była ona niesamowicie kolorowa, ale i łaskawa dla oka fotografa. Połączenie, już nie tak intensywnego słońca z ciepłą paletą jesiennych kolorów zapraszało na spacery z aparatem.
 
Jednym z czterech autorów album fotograficznego „PARK PIASKOWNIA widziany oczami żorskich fotografów” jest Adam Głogowski, który najchętniej robi fotografie koncertowe, ale też lubi się bawić i eksperymentować fotografią. Jego prace można znaleźć między innymi w galerii wybranych prac z różnych dziedzin fotografii https://gogi-foto.flog.pl oraz na stronie FB @Gogi Photo – Gallery
 
Co sprawiło, że „Park Piaskownia” jest dla niego wyjątkowym miejscem?
– Od dziecka mieszkam przy ulicy Bocznej, więc w najbliższym sąsiedztwie tego miejsca (choć kiedyś nie wyglądało tak jak dziś), wiążą się z nim dla mnie fajne wspomnienia. Chodziliśmy się tam kąpać latem, budowaliśmy szałasy, ot tak, jak to dzieciaki w lesie. Czasem robiliśmy ognisko…Wtedy to jeszcze było dość „dzikie” miejsce. Spędzaliśmy tam naprawdę dużo czasu. Gonitwy, wojny na drewniane miecze i ziemniaki z ogniska – tak wspominam to miejsce z dzieciństwa. Później miałem przyjemność bywać tam z aparatem przy okazji różnych fajnych inicjatyw tj. półkolonie dla dzieci, spacery fotograficzne, prywatne sesje fotograficzne. To miejsce idealnie się do tego nadaje. 
Inicjatywa „Poprawa wizerunku Parku Piaskownia” została zrealizowana w ramach projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Konkursy

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert Nr 4/2022 na realizację w roku 2022 zadań publicznych miasta w zakresie   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 
 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2022”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory,
a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw
i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) –  „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie miasta świetlicy środowiskowej działającej w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna rozpocząć się 02.2022r. i zakończyć 30.12.2022r.

INFORMACJE O KONKURSIE 

WZÓR OFERTY 

OŚWIADCZENIE 


0

Skip to content