Your address will show here +12 34 56 78
COP, Stowarzyszenia, Wydarzenia
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju NGO w Żorach! 
W ramach warsztatów odbędą się 3 spotkania, podczas których będziemy wspólnie pracować nad wizją i strategią rozwoju trzeciego sektora na terenie Gminy Miejskiej Żory. Dodatkową korzyścią dla wszystkich organizacji będzie wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez organizacje np. podczas aplikowania o środki publiczne. 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 w trybie online na platformie ZOOM. Przeniesienie warsztatów do sieci jest podyktowane Państwa bezpieczeństwem oraz aktualnymi wytycznymi odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Aplikację niezbędną do zalogowania się na warsztaty znajdą Państwo pod adresem: https://zoom.us/ 
 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
– przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
– liderzy rozwoju społecznego Miasta,
– reprezentanci różnych sektorów angażujących się w rozwój społeczny miasta, współpracujących (aktualnie lub
potencjalnie) z organizacjami pozarządowymi lub ŻCOP [biznes, edukacja, kultura itd.],

 
Podczas pierwszego warsztatu będziemy tworzyć diagnozę oraz analizować bieżącą sytuację NGO w Żorach. Zaplanowany przebieg spotkania: 
 
 Strategia rozwoju NGO – założenia.
 Miejskie uwarunkowania rozwoju sektora obywatelskiego w Żorach:
 potencjał sektora obywatelskiego,
 cele rozwoju Miasta w kontekście aktywności sektora obywatelskiego,
 procesy determinujące pozycję i przyszłość sektora obywatelskiego w Mieście.
 Potencjały rozwojowe NGO:
 wyróżniające kompetencje / kluczowe deficyty,
 doświadczenia / zamierzenia,
 ŻCOP w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Identyfikacja odbiorców usług NGO oraz ich potrzeb:
 ocena aktualnej oferty NGO,
 mapa potrzeb sektora obywatelskiego.
 
Aby wziąć udział w warsztatach należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ
Warsztaty poprowadzą Krzysztof Wrana oraz Mariusz Raczek. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kim będziemy pracować: 
 
dr Krzysztof Wrana
doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.
 
dr Mariusz Raczek
kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Zwracamy się również z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie niezbędnych danych odnośnie aktualnej sytuacji NGO w mieście: https://www.interankiety.pl/i/wN2Rgw4N
 
Do usłyszenia na platformie ZOOM! 
0

COP, Stowarzyszenie Ornitologiczne, Wydarzenia
Młodzież z Harcerskiej Służby Krwi zaprasza do udziału w najbliższej akcji krwiodawstwa!

OD PONAD 20 LAT W KLUBIE REBUS NA OSIEDLU KSIĘCIA WŁADYSŁAWA ODBYWAJĄ SIĘ AKCJE KRWIODAWSTWA, W KTÓRYCH UDZIAŁ MOŻE WZIĄĆ KAŻDY PEŁNOLETNI OCHOTNIK. W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA SALA ZAPEŁNIA SIĘ KRWIODAWCAMI, ALE KRWI WCIĄŻ JEST ZA MAŁO… ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ AKCJĘ JUŻ W ŚRODĘ, 16 WRZEŚNIA!


Jak zostać krwiodawcą? 
A przecież oddawanie krwi jest bardzo proste. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Aby zarejestrować się jako kandydata na dawcę krwi należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL, mieć ukończone 18 lat i ważyć więcej niż 50 kilogramów. Myślę, że większość z nas śmiało spełnia takie kryteria. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa potencjalnych biorców, każdy kandydat przechodzi weryfikację, czy krew od niego może zostać przyjęta. Trwa to zwykle około 10-15 minut. Każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia się specjalny kwestionariusz dawcy oraz oddaje się próbkę krwi do badań laboratoryjnych, celem wykonania morfologii. Następnie kandydat poddawany jest krótkiemu badaniu lekarskiemu. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że nie będziecie mogli oddać krwi. Masz wątpliwości, czy możesz zostać dawcą? Sprawdź TUTAJ.

Czy oddawanie krwi się opłaca? 
Największą korzyścią z oddawania krwi jest oczywiście ratowanie życia. W Polskich ośrodkach zdrowia krwi brakuje prawie każdego dnia. Oprócz możliwości aktywnego włączenia się w ratowanie życia krwiodawcy mają również szereg korzyści i przywilejów, które są wyrazem podziękowania dla dawców, określonym w przepisach prawa.
Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (Sprawdź TUTAJ), zwolnienie z pracy (lub ze szkoły – dla uczniów pełnoletnich) w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprawdź TUTAJ) oraz ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa (sprawdź TUTAJ). Ponadto krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych, wystarczy poinformować o tym personel podczas oddawania krwi. W RGKiK w Raciborzu, które obsługuje nasze miasto, wystarczy oddać dwie jednostki krwi, aby otrzymać tzw. KrewKartę, która pozwala na identyfikację grupy krwi przez ratowników, w przypadku wypadku.

Kto, gdzie, jak dołączyć? 

Aby dołączyć do Akcji Krwiodawstwa wystarczy po prostu przyjść w środę do Klubu Rebus w Żorach. Klub znajduje się na ul. Dąbrowskiego 5 (między osiedlami Księcia Władysława i Powstańców Śląskich). W akcji co miesiąc biorą udział wolontariusze z Hufca ZHP Żory, który wspierają dawców, instruują co należy wypełnić oraz informują o tym, jak wygląda oddawanie krwi. To jedna z najłatwiejszych form pomocy. Każdy zdrowy, pełnoletni ochotnik ma w swoim ciele krew, która może uratować czyjeś życie!
Akcja jest możliwa dzięki współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Hufcowi ZHP Żory oraz Klubowi Rebus, który od 20 lat wspiera działania na rzecz krwiodawstwa na terenie Gminy Miejskiej Żory.
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia


Młodzież z 90 Harcerskiej Drużyny Wodnej Próbnej z Hufca ZHP Żory realizuje inicjatywę w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. We współpracy z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych organizują zajęcia szkutnicze, wioślarskie i pływackie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Żory.

Z powodu globalnej pandemii wirusa COVID-19 realizację projektu rozpoczęto dopiero w czerwcu, a zajęcia będą trwały przez całe wakacje. W ramach Harcerskich Zajęć Wodnych zrealizowane zostaną  zajęcia, warsztaty, spotkania i formy wyjazdowe związane z propagowaniem aktywności fizycznej, kontaktu z naturą i sportów wodnych. Koordynatorką inicjatywy jest pwd. Dominika Darul – instruktorka ZHP z Hufca Żory, która pełni funkcję drużynowej 90 HDWP.

„Nasza drużyna jest drużyną wielopoziomową, a nawet wielopokoleniową. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, ale też ich rodzice, którzy aktywnie włączają się w realizację zajęć. Dzięki temu możemy prowadzić atrakcyjne i bezpieczne zajęcia, na których możemy poświęcić czas każdemu z uczestników.” – mówi Dominika.

Realizację inicjatywy wspierają animatorzy projektu – pracownicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Zajęcia wodne cieszą się bardzo dużą popularnością. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ilość miejsc na zajęcia była ograniczona i na zajęcia wakacyjne nie ma już wolnych miejsc.

„Wznowienie działalności drużyny wodnej to coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. Drużynowa oraz cała kadra drużyny z powodzeniem zarażają dzieciaki pasją do sportów wodnych  – kajakarstwa oraz żeglarstwa. To świetna propozycja dla dzieci i młodzieży, która ma szansę przerodzić się w pasję na całe życie” – mówi hm. Anna Buksa, komendantka Hufca ZHP Żory.

Inicjatywa realizowana przez młodzież ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży z dzielnic rewitalizowanych. Zajęcia dedykowane są w szczególności do mieszkańców ulicy Promiennej oraz zachodniej części Dzielnicy Kleszczówka.

0

COP, Wydarzenia

15 czerwca 2020 roku nowym Dyrektorem Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych został Adam Grześkiewicz.

W obecności Prezydenta Miasta Żory – Waldemara Sochy oraz Sekretarz Miasta – Anny Szelki odbyło się przekazanie stanowiska dyrektora ŻCOP Adamowi Grześkiewiczowi. Symbolicznego przekazania kluczy dokonała Anna Ujma – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, która w ostatnich miesiącach pełniła obowiązki dyrektora ŻCOP.

Rolą Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest zapewnienie optymalnej współpra­cy miasta z organizacjami pozarzą­dowymi oraz wspieranie sto­warzyszeń, fundacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych czy spółdzielni socjal­nych. Zadania te będą teraz realizowane pod kierownictwem nowego dyrektora. To absolwent studiów magisterskich na kierunku Resocjalizacja z profilaktyką społeczną oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania oświatą, zarządzania pomocą społeczną oraz oligofrenopedagogiki. Adam Grześkiewicz od września 2009 do końca kwietnia 2016 roku pracował w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach, a następnie był dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach, nadzorując pracę Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Tekst: www.zory.pl 

0

COP, Stowarzyszenia, Wolontariat, Wydarzenia

Ruszają darmowe szkolenia online z obsługi laptopów, tabletów i smartfonów dla seniorów powyżej 65 roku życia!

W trosce o bezpieczeństwo seniorów, Fundacja Partycypacji Społecznej w ramach projektu Śląska Akademia Senior@ wprowadziła możliwość odbywania szkoleń zdalnych (on-line), wychodząc tym samym naprzeciw sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.


Zdjęcie dwóch grup uczestników stacjonarnej edycji szkoleń Śląskiej Akademii Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach – styczeń 2020

Na czym polega projekt?
10-osobowe grupy seniorów 65+ uczą się obsługi laptopów, tabletów, czy smartfonów, zdobywając umiejętności poruszania się w Internecie, a dzięki temu zyskują dostęp do usług, informacji i social media. Szkolenia uczą m.in. tego jak korzystać z e-recept, jak bezpiecznie i wygodnie płacić rachunki, czy dokonywać zakupów przez Internet z dostawą do domu. Studenci Śląskiej Akademii Senior@ poznają dokładnie także nowe aplikacje (np. Messengera i WhatsAppa), które mogą ułatwić im kontakt z rodziną przy pomocy otrzymanego na zakończenie kursu tabletu. Szkolenia prowadzą wyspecjalizowani Trenerzy, przygotowani do pracy z osobami starszymi, wykorzystując odpowiednie metody szkoleniowe.

Kurs obejmuje 60 lub 90 godzin, które realizuje się w trakcie kilkunastu spotkań online.

Co można zyskać:

 • Bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych.
 • Praktyczne, nowe umiejętności obsługi: telefonu, komputera, internetu.
 • Grupowe działania animacyjne.
 • Certyfikat udziału w projekcie.
 • TABLET NA WŁASNOŚĆ.

Kto może wziąć udział w grupach zdalnych:

 • osoby, które ukończyły 65 rok życia,
 • zamieszkujące na terenie Żor,
 • posiadające dostęp do sprzętu umożliwiającego realizacje szkoleń zdalnych.

Szczegóły na stronie www.mbpzory.pl/n,slaska-akademia-senior-online

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 

0

COP, Wydarzenia

Już 4 marca w Żorach odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Śląskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy już na 16:30 do Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Dolne Przedmieście 1). 

Od 9 marca będzie można zgłaszać propozycje zadań w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy główne założenia.

Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Województwa Śląskiego każdy mieszkaniec województwa może zgłosić pomysł na realizację zadania, które wpłynie na rozwój naszego regionu. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych.

Poniżej przypominamy główne zasady MBO:

 • zgłaszamy projekty zadań o charakterze wojewódzkim, m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii, transportu;
 • dostępne środki są podzielone na pule: wojewódzką i podregionalne. W drugiej edycji jest to 2 500 000 zł na zadania wojewódzkie oraz 7 500 000 na zadania podregionalne;
 • minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • minimalna wartość zadania podregionalnego to 50 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa Śląskiego;
 • głosować będziemy elektronicznie na stronie bo.slaskie.pl;
 • do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danej puli;
 • realizacja wybranych projektów zadań nastąpi  w 2021 roku.


Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się w animacji.
 

0

COP, Kolej na zmianę!, Wydarzenia

Magiczny Poniedziałek,

Wyjątkowe spotkanie kobiet leczących się onkologicznie.

Już 24 lutego odbędzie się spotkanie kobiet chorujących onkologicznie. Dzięki uprzejmości Atelier Fryzjerskiego K&D panie będą miały szansę spotkać się w niezwykłej atmosferze przepełnionej pięknem i kobiecością. Inicjatorką przedsięwzięcia jest pani Patrycja Opolka – członkini Stowarzyszenia „Amazonki”, która kilka lat temu również była pacjentką onkologiczną.


Jak mówi pani Patrycja
: „Spotkanie ma na celu zintegrować kobiety w trakcie leczenia, umilenie im czasu, zapoznanie z tajnikami makijażu, często kamuflującego oznaki choroby. Panie będą mogły zrelaksować się, korzystając ze wszystkich zabiegów bezpłatnie. To dla mnie bardzo ważne, aby tego dnia panie czuły się jak królowe, aby mogły chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie”. Tego dnia Atelier Fryzjerskie K&D zostanie zamknięte dla klientek i otworzy się tylko i wyłącznie dla uczestniczek Magicznego Poniedziałku. Podczas spotkania będzie także szansa skorzystania z usług wizażystki i kosmetyczki. Tegoroczną nowością będzie możliwość skonsultowania się w zakresie makijażu permanentnego, w szczególności w zakresie tatuażu brodawki piersiowej. Na zakończenie spotkania każdej z Pań wykonamy pamiątkowe zdjęcie, które pokaże wygląd przed i po metamorfozie.

Pani Patrycja jest mieszkanką gminy Strumień, jednak swój projekt już po raz czwarty realizuje na terenie Żor. O tym, dlaczego Magiczny Poniedziałek odbywa się właśnie w Żorach mówi: „W związku z tym, iż jestem rodowitą żorzanką, spotkania organizowane są właśnie w Żorach. Obecnie to już 4 edycja. Powodem dla którego organizowane są takie spotkania są moje osobiste przeżycia, choroba onkologiczna, która dotknęła mnie 4 lata temu. Wiem jak ważna jest akceptacja samej siebie, tego co nas spotyka, zmian jakie zachodzą w naszym wyglądzie. Dobre nastawienie natomiast jest zdecydowanym sprzymierzeńcem w walce o powrót do zdrowia. A cóż bardziej może nam kobietom poprawić humor? Zabiegi, którym oddawane są Panie podczas spotkania to najlepsze lekarstwo na smutki”.


Organizatorka dba o każdy detal tego spotkania. Salon dekorowany jest w kolorze różowym, który jest symbolem walki z rakiem piersi. Dekoracje tworzone są z balonów i kwiatów. W organizacji tego dnia liczy się każdy detal. Zarówno wystrój, jak i obsługa muszą być doskonałe, aby każda z Pań miała szansę przeżyć wyjątkowe i magiczne popołudnie. Projekt skierowany jest do osób chorujących onkologicznie, szczególnie kobiet z uwagi na tematy poruszane podczas spotkania. Najczęściej są to Panie chorujące na raka piersi lub raka narządów kobiecych, stąd obecność mężczyzn mogłaby być krępująca. Spotkanie to jest ukłonem w stronę kobiecości. Chcemy przypomnieć Paniom, które walczą o swoją kobiecość, że są piękne i wartościowe pomimo walki z chorobą.

Ze względu na charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona. Panie leczące się onkologicznie mogą zgłosić swój udział w Magicznym Poniedziałku bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 604 556 313.

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia
Włączamy seniora!
Rusza Tydzień Seniora w Dziennym Domu Opieki „Senior +”
Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się projekt skierowany do podopiecznych Dziennego Domu Opieki Senior +. Inicjatorki projektu to mieszkanki Żor i okolic, dla których bardzo ważne jest włączenie seniorów do aktywnych działań naszego miasta, a także podkreślanie ich istotnego miejsca w społeczności.

Jak mówi Joanna, jedna z inicjatorek działania: „Chcemy podkreślić wyjątkową rolę osób starszych w naszym społeczeństwie, przekazać im, że ich mądrość i doświadczenie życiowe to wartości absolutnie nie do przecenienia, a sama emerytura to najlepszy czas, by w końcu skupić się na sobie, swoich potrzebach i pasjach”. Projekt podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap zakłada warsztaty ze specjalistami, którzy pomogą im seniorom zaplanować dalszy rozwój.  Uczestnicy warsztatów nabędą również umiejętność lepszego rozpoznawania własnych emocji, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zaburzeń nastroju oraz profilaktycznie pomoże uważać na momenty, w których smutek przestaje być emocją, a może stać się chorobą. W ramach Tygodnia Seniora będzie możliwość spotkania z trenerem umiejętności społecznych .

Drugi etap zakłada integrację seniorów z przedszkolakami z Przedszkola nr 16 w Żorach. Integracja z seniorami pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć potrzeby osób starszych oraz docenić ich rolę w społeczeństwie. Autorzy inicjatywy podkreślają istotę kontaktów najmłodszych z najstarszymi, mówiąc, że: „Dzieci nie zawsze mają możliwość poznania własnych dziadków, a ich kontakt z osobami starszymi często jest bardzo ograniczony. Spotkanie wychowanków przedszkola z seniorami oraz przygotowywanie występu i drobnych upominków przez przedszkolaki  przyczynia się do rozwoju osobowości dzieci, ich wrażliwości i empatii, a także pozwala na zacieśnianie relacji międzypokoleniowe.  Dzięki  spotkaniom dzieci nauczą się zauważać w swoim najbliższym otoczeniu i sąsiedztwie osoby starsze i ich potrzeby. Dzięki wspólnej zabawie osoby starsze będą czuły się zintegrowane ze społeczeństwem, a drobne upominki przygotowane przez dzieci pozwolą na dłużej zachować wspomnienia”.

Działania międzypokoleniowe są bardzo ważną częścią budowania więzi. Kontakt najmłodszych z najstarszymi to coś wspaniałego. Być może ten projekt okaże się początkiem współpracy, którą będą kontynuowały również inne jednostki – szkoły, przedszkola, placówki opieki nad seniorami.

Projekt „Włączamy Seniora” to działanie, które zostanie sfinansowane w ramach projektu 9.1.2. „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To jeden z pomysłów, który został wybrany do realizacji w ramach pierwszej edycji konkursu „Zmieniamy Miasto”. Obecnie ogłoszona została już druga edycja tego przedsięwzięcia. Wnioski na kolejne działania można składać od 01 do 14 lutego w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które mieści się na osiedlu Sikorskiego 52.  

0

COP, Na marginesie, Wydarzenia

Stowarzyszenie Na Marginesie ma przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie pierwsze w swoim rodzaju jakie odbędzie się w naszym mieście. Na finał II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich Kreowanie rzeczywistości”, w ramach którego organizujemy Miejską Debatę Oksfordzką z udziałem władz miasta Żory oraz przedstawicieli instytucji kultury 10 grudnia 2019 roku o g. 18.00 – Scena na Starówce w Żorach.

W debacie oksfordzkiej, której teza brzmi: “Walka z mową nienawiści ogranicza wolność słowa”, wezmą udział w dwóch drużynach opozycji lub propozycji: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta Żory, Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory,  Jolanta Hrycak – Kierownik Kina na Starówce, Aleksandra Zawalska-Hawel – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, Stanisław Ratajczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, Jacek Pruchnicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. Infrastruktury.

Po skończonej debacie zostaną wręczone nagrody zwycięzcom II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich.

Dodamy tylko, że dorośli debatują na jedną z tez turniejowych, które przygotowywała młodzież.

Współorganizatorami wydarzenia są: Gmina Miejska Żory, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Będzie nam ogromnie miło widzieć Państwa na tym wydarzeniu.

0

COP, Wydarzenia

Miasto Żory nagrodziło najaktywniejszych wolontariuszy w mieście!

5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu, podczas której ogłoszono laureatów konkursu Wolontariusz Roku 2019 oraz wyłoniono Diament Wolontariatu.

Konkurs jak co roku odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Żory – Waldemara Sochy oraz Przewodniczącego Rady Miasta Żory – pana Piotra Kosztyły. Wyboru najaktywniejszych wolontariuszy dokonała kapituła konkursowa. Wybór tegorocznych laureatów okazał się wyjątkowo trudnym zadaniem, ponieważ zgłoszone do konkursu osoby wykazują się działalnością na wielu płaszczyznach. Kapituła podjęła decyzję o wyborze trzech wolontariuszy, którzy otrzymają tytuł Wolontariusza Roku 2019.

Przewodniczący kapituły w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest docenianie wolontariuszy, czyli ludzi, którzy kreują rzeczywistość, mają wpływ na zmianę oraz pracują na rzecz innych bez pobierania wynagrodzenia.

W tegorocznym konkursie zgłoszono 12 kandydatów, którzy pracują na rzecz żorskiej społeczności lokalnej. Są to:

Henryka Świerczyna – Uniwersytet Trzeciego Wieku Żory,

Natalia Wilczek – Stowarzyszenie Na Marginesie,

Weronika Waszczuk – Stowarzyszenie Na Marginesie,

Dominika Darul – Hufiec ZHP Żory,

Karolina Glanert – Uniwersytet Trzeciego Wieku Żory

Wiktor Bąk – Żorska Liga Pentanque,

Alla Ożyjewska-Brożyna – Fundacja Teano,

Karolina Wawrzyczek – Hufiec ZHP Żory,

Helena Karwot – Uniwersytet Trzeciego Wieku Żory,

Oliwia Rębiś – Stowarzyszenie Iskra Żory,

Tadeusz Kapa – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach,

Monika Dąbroś – Szlachetna Paczka.

Każda z tych osób kreuje rzeczywistość. Pracuje bezinteresownie tworząc działania, wychowując, prowadząc pomoc oraz wspierając środowisko naszego miasta. Dlatego też wybór był niezwykle trudny. W głosowaniu wzięło udział 9 członków kapituły, którzy podjęli decyzję o wyborze trzech osób, które otrzymały tytuł Wolontariusza Roku 2019.

Wolontariusz Roku 2019: Tadeusz Kapa

Tadeusz Kapa do działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach włączył się w 2001 roku, kiedy to wraz żoną Augustyną z dużą determinacją pozyskiwali dla działającego Stowarzyszenia Pomocy Polskim Dzieciom na Wschodzie dary w postaci artykułów szkolnych, chemicznych i odzieży przeznaczonych dla polskich szkół we Lwowie. I tak przez wiele lat nie licząc czasu i swoich sił przychodził z pomocą dzieciom i młodzieży. Rozwoził w trudnych czasach odzież do świetlic Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu Partner”, Świetlicy MOPS „Horyzont” , „Wyspa” w Roju, do WTZ, OREW, OIK, ZAZ, szkoły specjalnej, ochronki „Caritas”, Oddziału Pediatrii w Szpitalu Miejskim i ubogich rodzin. Jeździł z dziećmi na śluby, aby zbierać dary od nowożeńców dla podopiecznych Stowarzyszenia. Organizował dowóz chorych dzieci z rodzin wielodzietnych do szpitali i klinik w Rybniku czy Katowicach, osobiście w nim uczestnicząc jako wolontariusz.

Od 2004 r. jest „etatowym” św. Mikołajem (oczywiście nieodpłatnie), odwiedzając dzieci z paczkami w placówkach wspieranych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. W okresach świątecznych docierał z paczkami świątecznymi do rodzin wielodzietnych i samotnych matek. Pomagał tym rodzinom w remontach i transporcie pozyskiwanych mebli i sprzętu AGD i RTV. Dzieciom naprawiał rowery i zabawki.

Będąc członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zainicjował strzelanie do tarczy charytatywnej, wspierając tą drogą zakup schodołazu o wartości ponad 2000 zł dla 30 letniej dziewczyny uwięzionej w mieszkaniu na piętrze.

W okresie ferii zimowych uczestniczył w prowadzeniu strzelania dla żorskich dzieci na strzelnicy w siedzibie Bractwa Kurkowego. Przez wszystkie lata do dnia dzisiejszego swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach Pan Tadeusz Kapa wykonywał jako wolontariusz, nigdy nie odmawiając pomocy.

Doceniając jego wieloletnie działania Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach 5 czerwca 2014 r., nadało mu tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”.Wolontariusz Roku 2019: Alla Ożyjewska-Brożyna

Alla Brożyna zajmuje się integracją międzynarodową, inicjuje różne projekty dla mieszkańców Żor i czynnie uczestniczy w ich realizacji. Udziela porad, pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej i prowadzi elektroniczny informator www.zorydrugidom.eu Jest specjalistką do spraw Europy Wschodniej, korepetytorką i tłumaczką (język rosyjski/ukraiński/polski dla obcokrajowców), współautorką warsztatów dla nauczycieli i korepetytorów „Jak promować swoje usługi i pozyskiwać klientów w Internecie”. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy jako dziennikarz i redaktor lokalnych mediów na Ukrainie oraz jest specjalistką ds. mediów społecznościowych w agencjach Kijowa i Moskwy.

Oferuje doradztwo w zakresie obcokrajowców, brandingu personalnego na Facebook i Linkedin oraz pomaga przy pozyskiwaniu kontaktów biznesowych, partnerów i dostawców w Europie Wschodniej. Współpracuje z Fundacją Teano i Żorską Strefą Przedsiębiorczości.Wolontariusz Roku 2019: Henryka Świerczyna

Pani Henryka jest zaangażowana w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach od 2011 roku. Uczestniczy bardzo aktywnie w większości zajęć organizowanych przez UTW oraz tańczy w zespołach seniorskich. Chętnie prezentuje swój talent i umiejętności taneczne. Ma niezwykłe pomysły w kreacji strojów na okazjonalne zabawy UTW i różne miejskie imprezy i wygrywa organizowane tam konkursy na stroje. Zawsze też pamięta o uroczystym świętowaniu urodzin prowadzących zajęcia oraz słuchaczy uniwersytetu.

Bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację Biegamy z Sercem w Gliwicach uczestnicząc w pokazach zumby. uczestniczyła też w marszach nordic walking oraz w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jest też zawodniczką w zawodach pływackich w kategorii 50 m stylem dowolnym. Od 2016 roku w czasie kongresów Obywatel Senior w Parku Śląskim w Chorzowie zwiedzała Park na rowerze w pięknej sukni, w towarzystwie innych koleżanek z UTW.

Została nominowana przez „Dziennik Zachodni” w różnego rodzaju plebiscytach. Gra w teatrze amatorskim Apteczka, którego reżyserką jest pani Barbara Musiałek.

Oprócz nagrodzenia wolontariuszy tegoroczna kapituła konkursowa wybrała również Diament Wolontariatu, czyli organizację która w mijającym roku najbardziej przyczyniła się do budowania i rozwijania wolontariatu na terenie miasta. Pod uwagę były brane dwie organizacje, które zostały zgłoszone do konkursu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach oraz Hufiec ZHP Żory.


Decyzją kapituły Diament Wolontariatu przyznany został harcerzom z Hufca ZHP Żory, którzy codziennie angażują wolontariuszy, ale również starają się wspierać budowanie wolontariatu i inwestują w rozwój wolontariuszy. Poniżej możecie przeczytać krótką notatkę o działalności naszego Diamentu:

Hufiec ZHP Żory działa nieprzerwanie od 1933 roku, zrzeszając dzieci i młodzież z terenu Gminy Miejskiej Żory oraz okolic. Dzięki nieustannej pracy z wolontariuszami, w szczególności wolontariuszami młodzieżowymi udało się zwiększyć stan liczebny organizacji z 6 do 12 jednostek. Obecnie w hufcu Żory działają 4 gromady zuchowe, 5 drużyn harcerskich, 2 drużyny starszoharcerskie, 1 drużyna wędrownicza oraz drużyna wodna i Harcerska Służba Krwi, która bije rekordy, jeśli chodzi o ilość zebranej krwi dla mieszkańców Śląska.

Całość działalności hufca oparta jest na pracy wolontariuszy. To właśnie oni prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, dzięki nim jesteśmy w stanie zaproponować różnorodne działania dla mieszkańców miasta oraz angażować się społecznie. W ramach budowania wolontariatu w 2019 roku podjęliśmy szereg działań, mających na celu wsparcie działania naszych wolontariuszy. Zrealizowaliśmy kurs wychowawców harcerskich, kurs drużynowych, kurs zastępowych oraz kompleksowy program wsparcia wolontariuszy dzięki realizacji zadania publicznego „Start z przytupem!”.

Młodzież z naszej organizacji osiągnęła w 2019 roku wiele sukcesów. Udało się nam zdobyć odznakę 20 lat wędrownictwa w Polsce, Zdobyć Znak Służby Kulturze, zorganizować Wyprawę Pamięci z okazji 75. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Objęliśmy także opieką zaniedbaną zieloną przestrzeń ogrodu za budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Organizacja zrzesza w tej chwili ponad 300 osób, które są objęte programem zajęć w wymiarze 1 raz w tygodniu. Cała praca hufca oparta jest na wolontariacie, żaden zastępowy, drużynowy, ani nawet członkowie komendy hufca nie pobierają wynagrodzenia za pracę jaką wykonują.

 

Święto Wolontariuszy ubarwił koncert zespołu Krzikopa, który w niezwykle ciekawy sposób łączy brzmienia folkowe oraz nowoczesne, tworząc niesamowitą atmosferę. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!

0